Denna nyhet är mer än 3 år gammal

15 april, 2021

Sju förlorade år med Stefan Löfven

I dag presenterar regeringen sin vårproposition och vårändringsbudget. Elisabeth Svantesson, ekonomisk-politisk talesperson, konstaterade på en pressträff under förmiddagen att det har varit sju förlorade år med Stefan Löfven. Moderaterna erbjuder en politik för att vända utvecklingen, genom att pressa tillbaka arbetslösheten, bekämpa kriminaliteten och förbättra integrationen.

  • Arbetslösheten har ökat mest i hela EU sedan Stefan Löfven blev statsminister. I stället för lägst arbetslöshet i EU har det blivit nästan högst. Aldrig förr har så många varit långtidsarbetslösa. Det drabbar både den som inte har ett jobb att gå till och skattebetalarna som får betala för det. Arbetslösheten kommer att tränga undan välfärden.
  • Under Löfvens tid som statsminister har otryggheten ökat på alla håll i landet och kriminaliteten har blivit grövre. Barn utsätts får rån och våldet ökar samtidigt som vi har brist på poliser i hela Sverige. Nästan varannan ung kvinna känner sig otrygg om kvällen i det egna kvarteret.
  • Varannan invandrare är inte självförsörjande. Det är kostsamt och skapar stora problem. Många barn växer upp i familjer där föräldrarna aldrig går till jobbet och det förstärker utanförskapet.

Trots att utvecklingen går åt fel håll verkar finansminister Magdalena Andersson nöjd. I vårbudgeten fortsätter regeringen med samma dåliga politik och presenterar inga lösningar på Sveriges stora problem. Moderaterna konstaterar att:

  • Krisstöden behöver nå ut – regeringen presenterar ingen strategi för det.
  • Mer av EU:s sämsta jobbpolitik: Regeringen fortsätter att satsa på extratjänster, där utvärderingar visar att mindre än fem procent får jobb – kostnaden per jobb är 8 miljoner kronor. Satsningar på SFI är inte kopplade till kravställande – det behövs en utbildningsplikt och språkkrav som fungerar.
  • Tryggheten fortsatt lågprioriterad: Regeringen satsar noll kronor till polisen – Nämnden för hemslöjd får däremot ökade anslag. Den särskilda lönesatsningen på polisen tar slut i år och regeringen aviserar ingen förlängning.
  • Mer av ineffektiva klimatåtgärder: Regeringen drar ner på internationella klimatinvesteringar, där utsläppsminskningarna per krona är störst. Regeringen sänker ambitionen för elektrifiering av transporter och laddinfrastruktur – är det mot bakgrund av elbristen?

Moderaterna har politik för att vända utvecklingen: Pressa tillbaka arbetslösheten genom bidragstak och sänkt skatt på arbete. Bekämpa kriminaliteten genom bl.a. fler poliser, bättre möjligheter att avlyssna gängen och dubbla straff för gängkriminella. Och förbättra integrationen – med skärpta krav på att lära sig svenska och bättre drivkrafter till arbete.

Läs Moderaternas kommentar av vårpropositionen och vårändringsbudgeten i sin helhet här

Ta ställning och dela artikeln