5 september, 2023

Sänkt skatt för pensionärer i höstens budget

I höstens budget föreslås sänkt skatt för pensionärer. En viktig del i Tidöavtalet är att stärka pensionärernas ekonomi. Det har hittills bland annat skett genom att jobbskatteavdraget för äldre har förstärkts. Pensionerna har också stärkts på grund av den automatiska uppräkningen – inte minst för de ekonomiskt svagaste pensionärsgrupperna.


Den höga inflationen slår hårt mot pensionärers ekonomi och gröper ur hushållskassan. En viktig prioritering för regeringen är att stötta de hushåll som drabbas hårdast av den höga inflationen. Det handlar bland annat om barnfamiljer med små marginaler. Men det handlar också om pensionärer som nu fått se sitt sparande minska kraftigt i värde. Att ha arbetat ett helt yrkesliv och bidragit till att bygga upp Sverige ska alltid löna sig.

Förslaget innebär att det förhöjda grundavdraget höjs på motsvarande sätt som jobbskatteavdraget. Sammantaget med den indexering av grundavdraget som görs årligen innebär detta att en pensionär med en pension på 25 000 kr i månaden får 3 400 kronor mer i plånboken varje år.

Ta ställning och dela artikeln

Klicka på dörren för att komma in till Europavalets mest tillgängliga valstuga