Ulf Kristersson Moderaterna

13 maj, 2022

Den säkerhetspolitiska analysen öppnar dörren för svenskt Natomedlemskap

I dag presenterades den säkerhetspolitiska analysgruppens rapport. Slutsatsen är att det inte finns något seriöst alternativ till ett Natomedlemskap. Moderaterna har drivit på för ett Natomedlemskap i 20 år. Dagens besked är viktigt för Sverige, för att bevara freden i Norden och för att slå vakt om Europas frihet.

Den säkerhetspolitiska analysen presenterades i dag. Analysen slår bland annat fast:

  1. Det finns inget seriöst alternativ till ett Natomedlemskap. Sveriges nuvarande förvars- och säkerhetssamarbeten kan inte jämföras med den kollektiva försvarsgaranti som Nato bygger på.
  2. Ett Natomedlemskap skulle höja tröskeln för militära konflikter och avhålla från konflikter i norra Europa.
  3. Det är inte realistiskt att vänta sig att Nato skulle komma till Sveriges undsättning om vi inte är medlemmar i Nato.

Moderaterna har i över två decennier drivit på för ett svenskt medlemskap i Nato. Det är därför oerhört glädjande att det nu finns en säkerhetspolitisk analys och förankring i riksdagen som öppnar dörren på vid gavel för regeringen att ansöka om medlemskap i Nato. Ett svenskt medlemskap i Nato är mer angeläget än någonsin.

Ta ställning och dela artikeln

Klicka på dörren för att komma in till Europavalets mest tillgängliga valstuga