Denna nyhet är mer än 3 år gammal

16 mars, 2020

Riksdagen ändrar arbetssätt på grund av COVID19

Samtliga riksdagspartier har enats om att genomföra förändringar i riksdagens arbetssätt till följd av covid-19. Förändringarna syftar till att säkerställa att riksdagen kan fullgöra sina uppgifter även vid den händelse att ett större antal riksdagsledamöter är förhindrade från att delta i riksdagsarbetet.

Endast 55 ledamöter kommer under den överenskomna tiden att delta i beslut i riksdagens kammare. Dessa ska fördelas procentuellt i enlighet med kammarens ordinarie mandatfördelning för att spegla valresultatet.

Utskotten ska fortsätta sammanträda och föra ärenden till kammaren för avgörande. Formella sammanträden med kammaren och utskotten kan enbart genomföras i form av fysiska möten i Stockholm, men partierna bör verka för att, då det är möjligt, minska antalet fysiska sammanträden och begränsa dess längd.

Överenskommelsen tillämpas från och med 2020-03-16 och gäller till och med 2020-03-30.​​​​​​​

Överenskommelse om kammarens och utskottens arbete med anledning av spridningen av covid-19 bifogas i denna nyhetsartikel

Ta ställning och dela artikeln

Klicka på dörren för att komma in till Europavalets mest tillgängliga valstuga