Ulf Kristersson Moderaterna

18 oktober, 2022

Regeringsförklaring

Sverige får nu en moderatledd regering med Ulf Kristersson som statsminister. Den kommer att sträva efter att ena ett delat land – för att samla, inte splittra.

Vi påbörjar därmed den mödosamma resan med att lägga om den politiska kursen och börja lösa de stora problem som nästan alla människor upplever i Sverige.

Ulf Kristersson höll idag sin regeringsförklaring, och presenterade sin regering bestående av företrädare för Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna– som kommer att samarbeta nära Sverigedemokraterna i riksdagen.

Samarbetet lägger grunden för en långsiktig politik, med målet att på allvar lösa Sveriges stora samhällsproblem.

Den regering som nu tillträder tar över ansvaret för ett land som befinner sig mitt i flera parallella kriser. Att lösa Sveriges problem kommer att bli svårt. Det kommer ta tid. Men det kommer att gå.

Sammanfattning av regeringsförklaringen

Ekonomi

En av regeringens första uppgifter blir att hjälpa hushållen att klara den kommande vintern. Därför införs på kort sikt ett högkostnadsskydd mot elkostnader riktat mot hushåll och företag där delar av de höga elräkningarna går tillbaka till konsumenterna. Regeringen kommer också agera för sänkta drivmedelspriser. Amorteringskravet följs upp med berörda myndigheter.

För att mer långsiktigt klara lågkonjunkturen måste arbetslinjen värnas och den svenska tillväxtkraften stärkas. Samtidigt måste den gemensamma välfärden vara pålitlig.

Rättsväsendet

Regeringen inleder nu den största offensiven i svensk historia mot organiserad brottslighet. Att skärpa enskilda straff är nödvändigt men inte tillräckligt. Regeringen genomför en fullständig översyn av strafflagstiftningen. Fokus skiftar från gärningsmannen till brottsoffret och samhällsskydd. Straffen ska genomgående spegla brottens allvar.

Invandring och integration  

Alla förslag som regeringen lägger fram kommer vara i enlighet med de internationella konventioner som Sverige har åtagit sig att följa. Asylrätten kommer att upprätthållas. Rättssäkerheten på migrationsområdet ska stärkas. Det svenska regelverket ska respektera EU-rätten, och anpassas till dess miniminivå.  

Alla som kommer till Sverige ska naturligtvis också bli en del av det svenska samhället. Krav på att lära sig svenska införs för att få svenskt medborgarskap.

Energi och klimat  

All ny elproduktion som stärker kraftsystemet, och som bidrar till en snabb expansion av kraftsystemet, behövs. All vattenkraft behövs och omprövning av vattenkraftens miljötillstånd pausas.

Förutsättningarna för att behålla, utveckla och bygga ut svensk kärnkraft förbättras radikalt, för att både tillgodose hushållens och den gröna omställningens massiva behov av ren svensk el.

Statsråd

Statsrådsberedningen

Ulf Kristersson, statsminister (M)

Jessika Roswall, EU-minister (M)

Arbetsmarknadsdepartementet

Johan Pehrson, arbetsmarknads- och integrationsminister (L)

Paulina Brandberg, jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister (L)

Finansdepartementet

Elisabeth Svantesson, finansminister (M)

Erik Slottner, civilminister (M)

Niklas Wykman, finansmarknadsminister (M)

Försvarsdepartementet

Pål Jonson, försvarsminister (M)

Carl-Oskar Bohlin, minister för civilt försvar (M)

Justitiedepartementet

Gunnar Strömmer, justitieminister (M)

Maria Malmer Stenergard, migrationsminister (M)

Klimat- och näringslivsdepartementet

Ebba Busch, energi- och näringsminister (KD)

Romina Pourmokhtari, klimat- och miljöminister (L)

Kulturdepartementet

Parisa Liljestrand, kulturminister (M)

Landsbygds- och infrastrukturdepartementet

Peter Kullgren, landsbygdsminister (KD)

Andreas Carlson, infrastruktur- och bostadsminister (KD)

Socialdepartementet

Jakob Forssmed, socialminister (KD)

Acko Ankarberg Johansson, sjukvårdsminister (KD)

Camilla Waltersson Grönvall, socialtjänstminister (M)

Anna Tenje, äldre- och socialförsäkringsminister (M)

Utbildningsdepartementet

Mats Persson, utbildningsminister (L)

Lotta Edholm, skolminister (L)

Utrikesdepartementet

Tobias Billström, utrikesminister (M)

Johan Forssell, bistånds- och utrikeshandelsminister (M)

Ta ställning och dela artikeln