27 mars, 2023

Regeringen vill införa ett krav på att den som tar emot bidrag deltar i sysselsättning på heltid

Den moderatledda regeringen kommer att återupprätta arbetslinjen. En viktig del i detta är att bryta bidragsberoendet. Den som har arbetsförmåga ska arbeta. Därför ger regeringen en utredning i uppdrag att lämna förslag på hur den som tar emot försörjningsstöd ska kunna delta i aktiviteter på heltid.

Utanförskapet i Sverige har växt under lång tid. Allt fler människor i Sverige fastnar i bidragsberoende. Den vanligaste orsaken till att människor har försörjningsstöd, det som tidigare kallades socialbidrag, är arbetslöshet. Nu krävs krafttag för att vända utvecklingen. Alla som kan arbeta ska arbeta.

Varför vill regeringen införa ett krav på heltidssysselsättning för den som tar emot bidrag?

Forskningen visar att ett långvarigt bidragsberoende ökar risken för ohälsa, utanförskap och fattigdom. Bidragsberoendet drabbar även de barn som aldrig får se sina föräldrar gå till jobbet.

Regeringen vill därför införa ett krav på att den som är fullt arbetsför och som tar emot försörjningsstöd ska delta i aktiviteter på heltid. På så sätt kan isoleringen brytas, hälsan främjas och incitamenten att gå från bidrag till arbete stärkas.

Vad innebär kravet på heltidssysselsättning?

Det innebär att personer som har arbetsförmåga ska ägna sig åt en meningsfull sysselsättning på heltid. I dag finns det flera positiva exempel på detta från kommuner som har ett aktivitetskrav för personer som är beviljade försörjningsstöd:

  • I Växjö kommun fick bidragstagare producera skyddsutrustning till vården och omsorgen under Coronapandemin.
  • Renhållning av parker och gator, något som flera kommunpolitiker lyfter fram.

Regeringen ger nu en utredning i uppdrag att lämna förslag på vad kravet på heltidssysselsättning ska innebära.

Ta ställning och dela artikeln

Klicka på dörren för att komma in till Europavalets mest tillgängliga valstuga