Camilla Waltersson Grönvall

12 januari, 2022

Regeringen undanhåller handlingar från Coronakommissionen

Regeringen har nekat Coronakommissionen att ta del av viktiga handlingar om regeringens pandemihantering. Det försvårar kommissionens arbete. Det är dags att lägga korten på bordet. Moderaterna kallar nu socialminister Lena Hallengren till socialutskottet.

Coronakommissionen har till uppdrag att granska samhällets åtgärder för att begränsa spridningen av COVID19. Kommissionen har vid flera gånger begärt att få ta del av minnesanteckningar och loggböcker som upprättats av tjänstemän i Regeringskansliet. Kommissionen ville också ta del av anteckningar från krishanteringsrådet, där statsministerns närmsta medarbetare och viktiga företrädare för myndigheterna som arbetar med pandemin ingår.

Regeringen har dock sagt nej till att lämna ut dessa handlingar. De menar att de inte alltid för sådana anteckningar och att de inte har en skyldighet enligt lag att lämna ut anteckningarna. Det är en förklaring som inte duger. Kommissionen ska naturligtvis ha tillgång till allt det material som de bedömer som nödvändigt för att de ska kunna utföra sin granskning.

Moderaterna kallar nu socialminister Lena Hallengren till socialutskottet för att fråga varför regeringen undanhåller information från coronakommissionen. Regeringen behöver lägga korten på bordet och ge kommissionen tillgång till de handlingar som de efterfrågar.

Ta ställning och dela artikeln

Klicka på dörren för att komma in till Europavalets mest tillgängliga valstuga