Denna nyhet är mer än 3 år gammal

15 maj, 2020

Regeringen slår rekord i presskonferenser – medan Sverige slår rekord i skjutningar

Regeringen lovade i höstas krafttag mot gängkriminaliteten och satt igång ett arbete för att minska skjutningarna. Trots regeringens löften så har skjutningarna och sprängningarna ökat sedan dess. Moderaterna kräver därför konkreta reformer för att ta tillbaka det som förlorats till de kriminella gängen.

Redan förra året låg skjutningar och sprängningarna på mycket höga nivåer i Sverige. Liksom de också gjorde året dessförinnan. I höstas inleddes krissamtal mellan riksdagens partier för att försöka en väg framåt. Men någon samsyn mellan partierna kunde inte hittas – då Socialdemokraterna och Miljöpartiet inte ville göra det som krävdes för att få bukt med kriminaliteten.

Men Socialdemokraterna och Miljöpartiet utlovade krafttag mot kriminaliteten. Medborgarna skulle uppleva tydliga resultat. Skjutningarna och sprängningarna skulle minska. Kontrollen skulle återtas av gator och torg. Arbetet skulle ges högsta prioritet. Men det har inte blivit något av regeringens löften. Skjutningarna har ökat med 21 procent jämfört med samma period ifjol, skjutningarna har ökat med 12 procent.

– Jag är övertygad om att polisen gör vad man kan i den här svåra situationen. De gör ett bra arbete och är värda all uppskattning. Ansvaret för samhällsutvecklingen faller istället tungt på den rödgröna regeringen som både förminskat problemen och aktivt röstat nej till kraftfulla förslag för att få ordning på situationen, säger Johan Forssell, rättspolitisk talesperson för Moderaterna.

Nu måste det bli slut på löften och pressträffar. Nu krävs konkreta reformer för att möta gängkriminaliteten, menar Johan Forssell:

  • Fler poliser på gator och torg

Vi måste öka attraktiviteten i det viktiga polisyrket. Betald utbildning och ett ordentligt lönelyft skulle minska avhoppen och få fler att intressera sig för att bli polis. 

  • Höjda straff för gängkriminella

Moderaterna föreslår fördubblade straff för gängkriminella, så att livsstilskriminella inte kan skapa nya brottsoffer. Mängdrabatten behöver också slopas för att markera brottens allvar.

  • Visitationszoner och enklare för polisen att använda hemliga tvångsmedel

Moderaterna föreslår att visitationszoner ska inrättas på vissa platser där polisen ges utökade möjligheter att söka efter vapen och handgranater på människor och fordon. Det ska bli enklare att använda tvångsmedel som exempelvis hemlig teleavlyssning och hemliga tvångsmedel.

  • Stärk socialtjänstens och underlätta möjligheten att omhänderta unga i riskzonen

Socialtjänstens arbete måste stärkas och möjligheterna att omhänderta ungdomar enligt LVU. Vi måste förbättra arbetet för att förhindra att ungdomar på glid hamnar i gängkriminalitet.

Ta ställning och dela artikeln

Klicka på dörren för att komma in till Europavalets mest tillgängliga valstuga