Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

11 januari, 2023

Regeringen presenterar åtgärder för ny kärnkraft i Sverige

Idag skickas ett förslag på remiss om att bestämmelsen i miljöbalken som förbjuder att det byggs kärnreaktorer på andra platser än där det redan finns kärnkraft tas bort. Utöver det föreslår regeringen att bestämmelsen, som begränsar antalet reaktorer i drift till tio stycken också tas bort.

Under onsdagen presenterade statsminister Ulf Kristersson tillsammans med miljö- och klimatminister Romina Pourmokhtari fler åtgärder som får effekt på svensk energiförsörjning. I Tidö-avtalet så står det att Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna vill göra lagändringar för att möjliggöra för ny kärnkraft. Det föreslag som nu går på remiss är en viktig del i det arbetet. Både klimatomställningen och industrins möjligheter att växa är helt beroende av stabil tillgång till planerbar, fossilfri energi – som är oberoende av väder och vind – till ett konkurrens­kraftigt pris. 

Energianvändningen behöver bli mer flexibel. För att klara det behöver vi använda oss av alla verktyg vi har. Vi har dammarna i vattenkraften. Vi behöver sol- och vindkraft. Och vi behöver kärnkraft. Med de här förslagen vill regeringen skapa de förutsättningar som krävs för att hushållen och företagen ska kunna ställa om, Utsläppen ska ner, hela vägen till noll. Att ta bort de facto-förbudet mot nya kärnkraftsreaktorer är ett mycket viktigt led i det här arbetet.

Remisstiden för förslaget är tre månader. Därefter tar regeringen fram en lagrådsremiss och räknar med att kunna presentera en proposition för riksdagen efter sommaren och att lagändringen ska kunna träda i kraft i mars 2024.

Ta ställning och dela artikeln

Klicka på dörren för att komma in till Europavalets mest tillgängliga valstuga