Johan Forssell Moderaterna

31 mars, 2022

Regeringen måste agera för att korta väntetiderna för att få ett nytt pass

Nästan 1,5 miljoner svenskar står utan giltigt pass efter pandemin. Många svenskar kommer inte att kunna förnya sina pass förrän så sent som i höst – på grund av de långa väntetiderna. Moderaterna kräver nu att regeringen agerar för att minska väntetiderna.

Sommaren och semestrarna står för dörren. Det är många svenskar som nu planerar att resa utomlands, vilket har varit svårt under pandemin. Svenskarnas planer på att resa utomlands försvåras dock av de långa väntetiderna för att få ett nytt pass. I många län kan man få vänta fram till augusti eller september för att få en tid för att kunna göra ett nytt pass eller nationellt ID-kort.

Moderaterna ser allvarligt på bristerna i passhanteringen. Det krävs ett pass eller nationellt ID-kort för att resa utanför Norden. De långa passtiderna innebär därför en begränsning av rörelsefriheten. Rörelsefriheten i Sverige är grundlagsskyddad – den innebär också en rätt att lämna landet. Men de långa väntetiderna innebär ett hinder för många svenskar att kunna utnyttja sin rörelsefrihet.

Det är särskilt allvarligt att människor utnyttjar situationen genom att boka upp många passtider för att sedan sälja de vidare. Polisen har slagit fast att det inte är brottsligt. Moderaterna föreslår att det bör vara straffbelagt att hamstra passtider för att sedan sälja de vidare.

Moderaterna kräver att regeringen tar fram en handlingsplan för att minska väntetiderna

Moderaterna kräver nu att regeringen tar fram en handlingsplan för att minska väntetiderna för att få ett nytt pass och nationellt ID-kort. Det är polisen som utfärdar dessa handlingar – men regeringen styr sina myndigheter och har det yttersta ansvaret. Moderaternas förslag:

  • Ge polisen förutsättningar att kalla in extrapersonal
  • Vänd på alla möjligheter för att kapa flaskhalsarna
  • Sätt in alla resurser som krävs för att minska väntetiderna
  • Gör det straffbelagt att hamstra och sälja passtider

Ta ställning och dela artikeln

Klicka på dörren för att komma in till Europavalets mest tillgängliga valstuga