Elisabeth Svantesson Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

19 december, 2022

Regeringen kommer inrätta en utbetalningsmyndighet för att bekämpa bidragsfusket

Varje år betalas 18 miljarder kronor ut i felaktiga bidrag till privatpersoner. Regeringen kommer därför inrätta en särskild myndighet som får i uppdrag att förhindra, förebygga och upptäcka bidragsfusk. Statskontoret får också i uppdrag att följa upp att statens utbetalningar till organisationer och företag används på rätt sätt.

Bidragsfusk och bidragsbrottslighet är ett allvarligt samhällsproblem. De felaktiga utbetalningarna från välfärdssystemen bedöms uppgå till 18 miljarder kronor per år. 18 miljarder hade kunnat finansiera 23 000 poliser, 31 000 undersköterskor eller 26 000 lärare.

Regeringen tar det systematiska fusket på största allvar. Det handlar om förtroendet för våra gemensamma välfärdssystem och det handlar om enormt mycket pengar

Elisabeth Svantesson (M), Finansminister.

Regeringen kommer inrätta en utbetalningsmyndighet för att komma åt bidragsfusket

Myndigheten kommer få i uppdrag att förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar från myndigheterna. Den kommer också ansvara för administrationen kring utbetalning från vissa myndigheter. Syftet är att myndigheten ska få en helhetsbild av utbetalningarna till enskilda personer – genom att få tillgång till uppgifter från flera myndigheter – och på så sätt kunna upptäcka bidragsfusk.  Det kommer att ske genom exempelvis dataanalyser.

Andra åtgärder för att bekämpa välfärdsfusket

  • Bidragsbrottslagen ska skärpas så att den även omfattar företag.
  • Förbättrad folkbokföring genom folkräkning.
  • Ny huvudregel i sekretesslagstiftningen så att myndigheter får dela information med varandra.

Ta ställning och dela artikeln