Ulf Kristersson Moderaterna

21 april, 2022

Regeringen har förlorat kontrollen över kriminaliteten

Regeringen har misslyckats med att bekämpa kriminaliteten och att försvara rättsstaten. Påskhelgens upplopp i flera städer i landet – där inhemska terrorister kastade stenar och tillhyggen mot poliser – är ett fruktansvärt exempel på det.  Moderaterna, KD, SD och L presenterar nu ett antal förslag för att stärka rättsväsendets möjligheter att upprätthålla lag och ordning.

En av statens kärnuppgifter är att upprätthålla lag och ordning. Den socialdemokratiska regeringen har misslyckats med det uppdraget.  Upploppen under påskhelgen var ett mycket allvarligt exempel på rättssamhällets kompletta misslyckande. Upploppsmakarna satte polisbilar i brand, kastade stenar och tegelpannor och riktade knallskott samt hoppsparkar mot polisen. Det är bara några exempel på de mycket allvarliga brott som begicks i samband med upploppen där 26 poliser skadades. Regeringen har misslyckats i arbetet med att återupprätta tryggheten och bekämpa det besinningslösa våldet.

Inför nolltolerans mot aggressivt beteende mot polis och ordningsmakt

I dag döms den som gör sig skyldig till våld mot tjänsteman normalt till böter. Det är inte ett proportionerligt straff. Det finns även en annan brottsrubricering som träffar de som förstör för blåljuspersonal – sabotage mot blåljusverksamhet. Inte heller den rubriceringen leder till några kännbara straff och den används allt för sällan.

Våra förslag:

  • Skärp straffen för våld mot tjänsteman – brottet ska i normalfallet leda till sex månaders fängelse.
  • Utred ett återinförande av brottet ”missfirmelse mot tjänsteman”. Den rubriceringen skulle bidra till ökad lagföring av personer som kränker och förolämpa poliser. 

Ge polisen tillgång till vattenkanoner för att kunna möta upplopp

Poliser som har deltagit i insatserna vid påskupploppen vittnar om att de varken haft möjlighet att fullt ut skydda sig själva, eller stävja det extrema våld som de möter i dessa situationer. Det är inte bara farligt för poliserna, utan undergräver även deras möjligheter att skydda allmänheten. Polisen måste få kraftfullare verktyg för att kunna hantera upploppen.

Våra förslag:

  • Ge polisen tillgång till vattenkanoner och andra verktyg som används i andra europeiska länder för att möta allvarliga ordningsstörningar.

Fler poliser i yttre tjänst

Poliserna ute på fältet måste bli fler. De senaste åren har vi inte lyckats fylla platserna på polishögskolan – det innebär att regeringens löften om fler tomma stolar på polishögskolan saknar trovärdighet. Det beror på att villkoren för poliser är för dåliga. Villkoren behöver förbättras om vi ska kunna få fler poliser. Socialdemokraterna har motsatt sig varje krona till höjda polislöner. Nu krävs åtgärder för att göra polisyrket mer attraktivt.

Våra förslag:

  • Fortsätt de riktade satsningarna på höjda polislöner för att göra yrket mer attraktivt.

Ta ställning och dela artikeln

Klicka på dörren för att komma in till Europavalets mest tillgängliga valstuga