Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

16 maj, 2023

Regeringen godkänner två vindkraftsparker

Den moderatledda regeringen åtgärdar nu det den tidigare regeringen ställt till. Regeringen tar ansvar för utveckling av den svenska energipolitiken och tar nya steg mot att göra svensk energiproduktion fossilfri. Igår godkände regeringen de två vindkraftparkerna Kattegatt Syd och Galene. Tillsammans väntas dessa båda parker producera 6,5 TWh, vilket motsvarar en kärnreaktor.

Kattegatt Syd byggs 25 km utanför Falkenberg och omfattar upp till 80 vindkraftverk. Parken väntas leverera 5 TWh/år. Galene omfattar upp till 21 vindkraftverk och byggs 21 km väster om Varberg. Galene väntas leverera 1,5 TWh/år.

Tillsammans väntas de två parkerna producera el till 1 miljon hushåll. Då båda parkerna finns i geografisk närhet till Ringhals underlättas anslutning till stamnätet. De två vindkraftparkerna väntas ta 7–10 år att färdigställa. När de är i drift kommer de att ge ett stort energitillskott till ett hårt ansträngt energiområde.

Den moderatledda regeringen driver upp tempot i beslutsfattandet när det gäller tillståndsgivning. Vindkraftparkerna Kattegatt syd och Galene har väntat på beslut i flera år, många beslut tar alldeles för lång tid. Det är viktigt att skapa förutsättningar för utveckling av Sveriges energisystem, i en tid då elektrifieringen av samhället går fort.

Ta ställning och dela artikeln