13 december, 2022

Regeringen föreslår stärkta rättigheter för placerade barn

I dag presenterade Statsminister Ulf Kristersson och Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall ett antal lagförslag som syftar till att stärka möjligheterna i prövningen om ett placerat barn ska flytta hem igen. Det handlar om att barnets rätt till en trygg framtid ska gå före de biologiska föräldrarnas rätt till sina barn. 

Moderaterna har länge arbetat för att stärka rättigheterna för barn som är omhändertagna enligt lagen om vård av unga (LVU). Det vanligaste är att barn som är omhändertagna enligt LVU placeras i ett familjehem. Den socialdemokratiska regeringen genomförde vissa förändringar i lagen – men dessa förändringar är inte tillräckliga. 

Regeringen kommer därför att föreslå ytterligare ändringar av LVU. Det innebär att prövningen om barnet ska flytta hem till sina biologiska föräldrar igen – ska göras enligt två steg. Det andra steget är nytt och handlar om att bedöma vad som är bäst för barnet

  1. Finns de omständigheter som orsakade att barnet omhändertogs kvar? Har det tillkommit någon omständighet som gör att barnet fortsatt behöver vara omhändertaget? 

  2. Om svaret på frågorna ovan är nej, ska det bedömas om det finns allvarliga risker för barnets hälsa eller utveckling om barnet flyttar tillbaka till sina biologiska föräldrar. 

Det är socialnämnden som fattar beslut om vården ska upphöra eller inte. Det beslutet ska sedan prövas av domstol.

Obligatoriska drogtester och längre uppföljning 

I dag finns det en möjlighet för socialnämnden att fatta beslut om drogtester för att säkerställa att en förälder eller vårdnadshavare inte har missbruksproblem innan ett barn eventuellt ska flytta hem igen. Regeringen kommer att föreslå att dessa drogtester görs obligatoriska. 

När ett barn som har varit placerat i ett familjehem ska flytta tillbaka till sina biologiska föräldrar så ska socialnämnden följa upp barnets situation under 6 månader. Det är inte tillräckligt lång tid. Regeringen kommer därför att föreslå att denna uppföljning ska ske under minst 1 års tid från det att barnet flyttat tillbaka. 

Ta ställning och dela artikeln