Maria Malmer Stenergard Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

4 maj, 2023

Regeringen föreslår ett höjt försörjningskrav för arbetskraftsinvandrare

I dag skickar regeringen ett förslag om höjt försörjningskrav för arbetskraftsinvandrare på remiss. Det innebär att den som vill arbetskraftsinvandra till Sverige behöver ha en lön som uppgår till minst 26 560 kronor i månaden.

Riksdagen röstade i höstas ja till propositionen Ett höjt försörjningskrav för arbetskraftsinvandrare. En följd av propositionen var att regeringen skulle återkomma med ett beslut i en förordning om vad höjda försörjningskravet för arbetskraftsinvandring skulle innebära.

I dag har den moderatledda regeringen skickat ut ett förslag på remiss om vad det höjda försörjningskravet för arbetskraftsinvandrare ska innebära. Regeringen vill att lönekravet för arbetskraftsinvandring ska vara 80 procent av den medianlön som SCB publicerar. Det innebär ett försörjningskrav på 26 560 kr i månaden.

Det här är det första steget i regeringens och samarbetspartiet Sverigedemokraternas arbete med att skärpa villkoren för arbetskraftsinvandring. Den föreslagna nivån syftar till att minska fusk och utnyttjande kopplat till arbetskraftsinvandring, samtidigt som det underlättar för att fler som redan är i Sverige ska kunna ta de jobb som finns

säger migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M)

Ta ställning och dela artikeln