12 januari, 2023

Regeringen föreslår att danstillståndet ska avskaffas

Det är föråldrat att staten ska godkänna om människor får dansa eller inte. Det är hög tid att tillståndskravet för danstillställningar tas bort. Regeringen tog därför idag beslut om en lagrådsremiss för att avskaffa danstillståndet. Det här är en efterlängtad frihetsreform. 

Genom att kravet på danstillstånd nu tas bort minskar byråkrati och kostnader för företagare och andra som anordnar dans. 

Danstillståndet kom till under 1950-talet och har inneburit att tillstånd måste sökas och godkännas av polisen. Förslaget är att det framöver ska räcka att skicka in en anmälan. Att avskaffa danstillståndet innebär en förenkling för anordnaren eftersom anmälan är kostnadsfri (den tidigare ansökan om danstillstånd är avgiftsbelagd) och kan göras muntligen,  vilket innebär mindre byråkrati. En anmälan gör samtidigt att polisen även i fortsättningen får viktig information för sin planering och beredskap.

Lagen föreslås träda i kraft 1 juli 2023. 

Ta ställning och dela artikeln

Klicka på dörren för att komma in till Europavalets mest tillgängliga valstuga