Denna nyhet är mer än 3 år gammal

21 september, 2019

Regeringen är inte beredd att göra vad som krävs för att knäcka gängen

De kriminella gängen håller delar av Sverige i ett järngrepp. De hotar inte bara enskilda människors liv, utan hela det svenska samhällskontraktet. Tyvärr har vi dock under flera år sett hur regeringen står handfallen när skjutningarna och sprängningarna eskalerar. Det framstår som allt mer uppenbart att krisinsikt saknas. Mot den bakgrunden ser vi moderater att det inte längre är relevant att fortsätta samtalen med regeringen. Vi kommer dock fortsätta vara pådrivande för att få fler effektiva åtgärder på plats mot gängkriminaliteten, skriver Ulf Kristersson och Johan Forssell, rättspolitisk talesperson, på Aftonbladet Debatt.

De kriminella gängen håller delar av Sverige i ett järngrepp. De hotar inte bara enskilda människors liv, utan hela det svenska samhällskontraktet. Det skadar det förtroende och den tillit som vårt samhällsbygge vilar på. Det var mot just den bakgrunden vi den 1 september efterlyste en snabb och operativ politisk mobilisering för att bekämpa gängbrottsligheten.

För Moderaterna har de samtal som förts med regeringen handlat om att gå från ord till handling. Det var därför vi hela tiden varit tydliga med vilka 10 punkter som måste genomföras här och nu för att trycka tillbaka det grova våldet och gängkriminaliteten. Tyvärr har det blivit uppenbart att regeringen inte är beredda att göra vad som krävs.

Regeringen har inte velat genomföra Moderaternas förslag om: 

 • en riktad lönesatsning på Polisen.
 • en betald polisutbildning. 
 • en särskild satsning på att återanställa pensionerade och andra poliser som lämnat yrket. 
 • en särskild satsning på att rekrytera administrativ stödpersonal för att frigöra polisiära resurser.
 • att dubbla straffen för gängkriminella. 
 • att införa ett system med visitationszoner. 
 • att införa ett vistelseförbud som en särskild och egen påföljd. 
 • att sänka gränsen för obligatorisk häktning så att samtliga brott med straffminimum om fängelse ett år omfattas. 
 • en särskild satsning på att sätta upp fler övervakningskameror bland annat i utsatta områden. 
 • att införa, och inte enbart förutsättningslöst utreda, ett kronvittnessystem. 
 • att införa, och inte enbart förutsättningslös utreda, ett system med anonyma vittnen.
 • att slopa den generella straffrabatten för vuxna mellan 18-21 år. 
 • att slopa dagens form av mängdrabatt.

I flera delar där regeringen ändå lagt fram förslag så rör det sig ofta om urvattnade kompromisser som i praktiken kommer få en begränsad betydelse. Att förslaget om att avskaffa straffrabatten för vuxna mellan 18-21 år omvandlats till att endast omfatta ”upprepad grov brottslighet” är ett bra exempel. Regeringens förslag innebär i praktiken att en 20-åring som begår rån efter rån efter rån alltjämt ska åtnjuta straffrabatt. Detsamma gäller för övrigt en vuxen mellan 18-21 år som döms för grov misshandel eller grov utpressning – dvs. sådana brott som inte sällan begås av gängkriminella. Det är provocerande att regeringen vill att dessa kriminellt belastade individer ska kunna slippa upp till 50 procent av sitt straff.

Regeringen har vidare en förkärlek till ”förutsättningslösa utredningar” framför skarpa förslag. Det leder sällan till verkstad. De 30 förslag som lagts fram av regeringen utgörs vidare i stora delar av gammal skåpmat. Flera av förslagen kommer från tillkännagivanden från riksdagen eller från tidigare överenskommelser. Det saknas förstås skäl att på nytt komma överens med regeringen om att genomföra förslag som de redan är bundna att genomföra.

Mot den bakgrunden ser vi moderater att det inte längre är relevant att fortsätta samtalen med regeringen. Vi kommer dock fortsätta vara pådrivande för att få fler effektiva åtgärder på plats mot gängkriminaliteten. Det innebär att vi välkomnar alla politiska förslag som syftar till att knäcka gängen. Vi kommer vidare alltid att vara beredda att avsätta resurser för att snabbt hantera inkomna lagförslag och andra initiativ som slår mot den grova brottsligheten. Det krävs ingen överenskommelse för att åstadkomma det.

Tyvärr har vi dock under flera år sett hur regeringen står handfallen när skjutningarna och sprängningarna eskalerar. Det framstår som allt mer uppenbart att krisinsikt saknas. Moderaterna kommer därför att ta en mer aktiv roll i riksdagen i syfte att driva igenom skarpa förslag som kan bidra till att vända utvecklingen. Det handlar i praktiken om att utnyttja den majoritet som faktiskt finns i riksdagen för att driva en skarpare rättspolitik. Moderaterna kommer redan under kommande vecka driva på för att det förslag om straff för mord som regeringen lagt fram ska kompletteras så att samtliga gängrelaterade skjutningar som leder till att någon mördas leder till livstids fängelse.

Vi moderater är fast beslutna att fortsätta göra vad som står i vår makt för att knäcka gängkriminaliteten och återupprätta tryggheten i Sverige.

Ulf Kristersson, partiledare Moderaterna (M)
Johan Forssell, rättspolitisk talesperson (M)

Läs artikeln här

Ta ställning och dela artikeln

Klicka på dörren för att komma in till Europavalets mest tillgängliga valstuga