Denna nyhet är mer än 3 år gammal

23 november, 2020

Politisk islam hör inte hemma i Sverige

Islamism är ett allvarligt hot mot vårt sätt att leva i Sverige och övriga Europa. Här finns inget utrymme för otydlighet: det öppna samhället måste försvaras. Moderaterna presenterar nu ett samlat åtgärdspaket mot politisk och våldsbejakande islam i Sverige, skriver Ulf Kristersson på DN Debatt.

På flera håll i Europa ser vi hur islamismen har slagit rot. Det rör sig om extrema grupperingar som vill ha parallella samhällsstrukturer och egna rättsordningar, i strid med demokratin.

Detta hot finns även i Sverige. Enligt Säpo har antalet våldsbejakande islamister på bara tio år ökat från några hundra till cirka 2 000 personer.

I Sverige gäller religionsfrihet, såväl till sin egen religion som från all religion. Islamisterna hotar allas religionsfrihet. Och ofta är det andra muslimer i Sverige som drabbas av islamisternas framfart. Det måste stoppas.

Frankrike och Österrike har redan lagt fram kraftfulla åtgärder för att bekämpa islamismen. Sverige måste nu göra samma sak. Det handlar om att rakryggat stå upp för det öppna samhället.

Därför föreslår Moderaterna idag ett samlat åtgärdspaket mot politisk och våldsbejakande islam:

  1. Återkalla medborgarskap. Personer som döms för terrorbrott eller andra allvarliga brott mot staten ska få sitt svenska medborgarskap återkallat, om de har dubbelt medborgarskap.
  2. Utvisa fler säkerhetshot. Utländska medborgare som utgör säkerhetshot ska utvisas från Sverige.
  3. Neka extremister inträde till Sverige. Hatpredikanter och andra radikaliserade extremister ska inte kunna komma till vårt land.
  4. Spärrlista i EU mot hatpredikanter. EU behöver en gemensam spärrlista mot hatpredikanter för att de inte ska sprida extremism i Europa.
  5. Motverka radikalisering i skolan. Till exempel borde Skolverket kartlägga icke-demokratiska värderingar bland barn och unga, samt ta fram stödmaterial som kan användas i undervisningen.
  6. Förbjud bilder med terroristinnehåll. Gör det straffbart att sprida bilder som uppmuntrar eller inspirerar till attentat.
  7. Inga skattepengar till extremister. Uppföljningen och kontrollen av de bidrag som betalas ut till olika organisationer måste bli bättre.
  8. Stoppa utländsk finansiering av extrema religiösa samfund. Det behövs EU-gemensamma regler för att stoppa utländska finansiärer som sprider extremism och propaganda genom t.ex. moskéer.

Ta ställning och dela artikeln

Klicka på dörren för att komma in till Europavalets mest tillgängliga valstuga