15 september, 2021

Ulf Kristerssons anförande vid riksdagens partiledardebatt

Ulf Kristerssons talade om hur Moderaterna vill få ordning på Sverige. Kristersson talade om reformer mot brottsligheten, åtgärder för att bekämpa långtidsarbetslösheten och om hur Sverige kan bli bäst i världen på omställning och grön tillväxt.

Läs talet nedan. Det talade ordet gäller.

Ulf Kristerssons inledningsanförande vid partiledardebatten den 15 september 2021


Herr/fru talman,

Efter många års arbete i svensk politik är det här Stefan Löfvens sista debatt. I Sverige har vi en tradition som jag gillar – att skilja på sak och person. Man kan ogilla en åsikt, men respektera människan som har åsikten. Det ligger nära yttrandefrihetens klassiska ideal: ”Jag håller inte med om vad du säger men är beredd att gå i döden för din rätt att säga det”. Men låt mig återkomma till Stefan Löfven senare i dagens debatt.

Idag måste vi också utvärdera regeringens resultat. Det är dags att göra bokslut över deras sju år vid makten.

Ingenting har påverkat Sverige lika mycket de här åren som den grova kriminaliteten. Sedan regeringen tillträdde 2014 har gängbrottsligheten både bildligt och bokstavligt talat exploderat. Sverige har fler dödsskjutningar än något annat jämförbart land. Denna sommar var den blodigaste i modern svensk historia. Det här sprider skräck i bostadsområden och stadsdelar.

Sprängningar och skjutningar är de mest extrema uttrycken. Men vi ser det på flera områden. De senaste sju åren har sexualbrotten tredubblats, rån mot barn mer än fördubblats. Allt fler föräldrar låter inte barnen gå hem själva.

Ingen här inne vill att det ska vara så. Självklart inte. Men den här regeringen har inte prioriterat det riktigt viktiga, inte orkat fatta de nödvändiga besluten. För mig är det provocerande att lägga miljarder på en familjevecka, när problemet är att det skjuts ihjäl en person – varje vecka.

Samtidigt närmar sig långtidsarbetslösheten 200 000 personer. Det är den högsta siffran i svensk historia. Vi har EU:s fjärde högsta arbetslöshet – efter Grekland, Italien och Spanien. Barnfattigdom och trångboddhet breder ut sig i Sveriges utsatta förorter. Problem som Sverige hade löst, kommer nu tillbaka.

Och år efter år missar regeringen de svenska klimatmålen. Enligt Klimatpolitiska rådet byggs det upp en utsläppsskuld. Fossilfri kärnkraft avvecklas, det leder till ökade utsläpp. Gång på gång drabbas Sverige av elbrist.

Det här är ett rätt dystert bokslut. Visst finns det ljusglimtar: svenska statsfinanser står sig starka i Europa, och det råder numera bred enighet om att stärka försvaret. Det är bra.

Men annars är problemen stora, och de har blivit värre. Det menar inte bara jag och Moderaterna – undersökning efter undersökning visar att en stor majoritet av svenska folket tycker att Sverige är på väg åt fel håll.

***

Men misströsta inte! Alla bokslut öppnar för en ny start. Och Moderaterna är redo att samla människor till uppgiften att få ordning på Sverige.

Det kräver inga underverk, men det kräver en regering som förstår problemen – och tar tag i dem. Som säger som det är, som har fokus på sakfrågorna och som kan prata med alla, för att också få något gjort. Om polarisering, splittring och politiskt spel hade löst problem, så skulle Sverige inte ha några problem alls.

Arbetet med att få ordning på Sverige måste börja omedelbart efter valet. Och tre frågor är viktigare än andra:

1) Allra först, brottsligheten.

Sverige har grövre kriminalitet än andra länder, men också svagare lagstiftning. Justeringar i marginalen räcker inte.

Moderaterna vill nu använda Sveriges egen terrorlagstiftning mot de kriminella gängen. Lagar som finns i både Danmark och Finland. Gängmedlemmar ska punktmarkeras. Vi ska avlyssna dem och göra hembesök. Den som är medlem i ett kriminellt gäng, men inte svensk medborgare, ska utvisas. Vi ska införa visitationszoner och dubbla straff för gängkriminella. Och så många fler poliser – som får helhjärtat stöd i sitt svåra arbete.

2) Den andra stora frågan är långtidsarbetslösheten.

Sverige behöver en ekonomisk politik FÖR jobb och företagande, MOT utanförskap och bidragsberoende.

Då behövs ett bidragstak och sänkt skatt på låga inkomster, så att det alltid lönar sig bättre att jobba än att leva på bidrag. Och alla som är nya i Sverige ska lära sig svenska språket, för att bli anställningsbara och förstå sina rättigheter och skyldigheter. Därför kommer vi införa språkkrav, och att man steg för steg får jobba sig in i välfärden. En ny regering kommer minska invandringen. För annars kommer vi aldrig klara integrationen.

3) Den tredje frågan är hur Sverige ska bli bäst i världen på omställning och grön tillväxt.

Klimatförändringarna är ett hot mot mänskligheten. Den senaste FN-rapporten bekräftar de tidigare.

Samtidigt vet vi nu mer om lösningarna – och engagemanget har aldrig förr varit lika starkt. Alla vill bidra till omställningen: Medborgare och medarbetare, konsumenter och leverantörer, företag och aktieägare. Svenska bolag investerar miljarder i hållbarhet. Nu måste politiken gå hand i hand med näringslivet.

En ny regering kommer garantera ren, stabil elförsörjning och försvara all fossilfri elproduktion: Vattenkraft, vindkraft – och kärnkraft. Vi kommer förenkla tillståndsprocesser och ta bort byråkratiska hinder. Och vi kommer stå upp för svenskt skogsbruk och enskild äganderätt.

Kriminaliteten, arbetslösheten och klimatet är de tre områden där Sverige MÅSTE få en ny start.

Det kommer ta tid, därför måste vi börja nu. Det kommer bli svårt, men det är inte omöjligt. Vi kommer jobba dag och natt för att vända utvecklingen och få ordning på Sverige.

Tack!

Ta ställning och dela artikeln

Klicka på dörren för att komma in till Europavalets mest tillgängliga valstuga