ULF KRISTERSSON

26 oktober, 2022

Ulf Kristerssons inledningsanförande i riksdagens partiledardebatt

Här hittar du Ulf Kristerssons inledningsanförande id riksdagens partiledardebatt den 26 oktober 2022. Här kan du se debatten i efterhand.

** Det talade ordet gäller **

Herr Talman, 

I valet fick de fyra samarbetspartierna mandat att sätta Sverige på ny kurs. Uppgiften är att systematiskt – på punkt efter punkt – börja lösa våra stora samhällsproblem. Förändring var nödvändig och förändring är nu möjlig. 

Regeringen tar fasta på det mandatet. Vi kommer att genomföra ett paradigmskifte i svensk politik. Men vi är också ödmjuka inför uppgiftens storlek. Saker som har gått fel väldigt länge, lagas inte i en handvändning. Och vi har respekt för att det finns mycket oro i Sverige – och i världen. Kriget. Energin. Elräkningarna. Inflationen. Räntorna. Utanförskapet. Och alla dödsskjutningar, senast i natt en 16-åring pojke i Sandviken. Det kan mycket väl bli sämre innan det blir bättre. 

Den regering som jag nu leder vill vända utvecklingen. Lösa problem. Göra oss tryggare och säkrare. Slå vakt om statens kärnuppgifter. Men också samla och ena, inte splittra och dela. 

Och regeringen har rivstartat. I måndags var Romina Pourmokhtari i Luxembourg för att anta EU:s gemensamma ståndpunkter inför miljökonferensen COP27 i Egypten, dit även jag åker. Igår var Ebba Busch på sitt rådsmöte för att jobba vidare med gemensamma lösningar som kan pressa ner elpriset i Europa. Andra dagen på jobbet ägnade jag åt Sveriges och Finlands Nato-anslutning, och Europas gemensamma stöd till Ukraina. 

Här hemma lägger samarbetspartierna sista handen vid vår första gemensamma budget, samtidigt som Gunnar Strömmer tog emot sin allra första utredning. En utredning kan låta odramatiskt, men den gjordes för att en majoritet i justitieutskottet krävde det av den förra regeringen för ett och halvt år sedan. Nu finns ett resultat: svensk polis ska få samma verktyg som i andra länder. 

*** 

Herr talman, 

Fyra uppgifter är särskilt viktiga de kommande åren. 

För det första: Kampen mot den grova kriminaliteten måste vinnas – tryggheten måste återupprättas i hela Sverige. Min regering kommer att genomföra en historisk satsning: Nya pengar och ny lagstiftning. 

Det blir en fullständig översyn av strafflagstiftningen. Fokus skiftas från gärningsmannen till brottsoffret. Straffen ska spegla brottens allvar. 

Uppgiften att ge alla barn en ärlig chans är lika viktig. Det förebyggande ska gå hand i hand med det brottsbekämpande. Det blir en ”nationell social insatsstyrka” som stödjer kommunala socialtjänsten – och vi kommer stärka socialtjänstens och skolans brottsförebyggande ansvar. 

*** 

Herr talman, 

Den andra uppgiften är att ta Sverige genom ekonomiskt svåra tider, och bryta utanförskapet. Det ställer krav på ekonomisk disciplin. 

Inflationen snuddar vid 10 procent. Sverige har nu en historiskt hög arbetslöshet när vi går in en lågkonjunktur. Många människor vet inte hur de ska klara vintern. Elräkningarna hotar företagens överlevnad. 

Och mitt besked är att högkostnadsskyddet kommer – vi fullföljer vårt vallöfte. Det löser inte den långsiktiga energikrisen, men mildrar en kall vinter. 

Och de som nu står utanför och lever på bidrag, behöver byta bidragsberoende mot egen försörjning. En stor bidragsreform kommer genomföras, så att det ALLTID lönar sig att gå till jobbet. Samtidigt kommer vi sänka skatten på låga och medelhöga inkomster. 

Det finns ingenting som skapar välstånd i ett land, som arbete. Det finns ingenting som motverkar fattigdom, som att ha ett arbete. Och ingenting skapar klassresor, som att få sitt allra första arbete. 

Regeringen kommer också kraftigt minska invandringen. För vi kan inte fortsätta som nu. Sverige ska vara ett jämlikt och jämställt land med hög tillit och god social välfärd. Många hundra tusen invandrare gör stora insatser i Sverige varje dag. Men om Sverige fortsätter ta emot många fler än våra grannländer, kommer segregationen bara öka. Därför lägger vi nu om politiken. 

*** 

Herr talman, 

För det tredje måste Sverige ut ur energikrisen, både för att nå våra klimatmål och för att återge hushållen och företagen framtidstro. 

Klimatomställningen börjar och slutar med energifrågan. Stabil, prisvärd och fossilfri el är grunden för att klara klimatmålen. Det nya superdepartementet kopplar ihop vår tids stora klimatfrågor, och ökar ambitionerna för att rädda Östersjön. Miljö och klimat får en starkare roll i min regering. 

*** 

Den fjärde stora uppgiften är att leda Sverige in i Nato; att axla ansvaret som EU:s nästa ordförandeland, och att på alla sätt hjälpa Ukraina vinna kriget och därefter vinna freden. 

Den nya regeringen ökar vårt stöd till Ukraina – politiskt, ekonomiskt och militärt. För att vi vill det. För att det är vår plikt. Men också för att ukrainska kvinnor och män nu strider även för oss. Jag sätter stort värde på den breda enigheten om svensk utrikespolitik i den svåraste tiden sedan andra världskriget. 

*** 

Herr talman, 

Idag känner jag tillförsikt. Glädje i det arbete som ligger framför oss. Och det beror inte alls på att jag underskattar Sveriges problem. Inte heller på att jag överskattar vår eller min egen förmåga. Det här kommer bli svårt. Det kommer ta tid. Men det kommer att gå. För det finns ingenting som är så dåligt i Sverige att det inte kan lagas med allt det, som är riktigt bra. 

Ta ställning och dela artikeln

Klicka på dörren för att komma in till Europavalets mest tillgängliga valstuga