15 augusti, 2023

Nytt stödpaket för att stötta Ukrainas kamp för frihet

Regeringen har fattat beslut om ett trettonde stödpaket till Ukraina. Stödet omfattar bland annat reservdelar till materielsystem Sverige tidigare skänkt, som exempelvis Stridsfordon 90, men också transportfordon, ammunition, utrustning för minröjning och beredskapsvaror. Att långsiktigt stötta Ukraina, både under och efter kriget, är mycket viktigt för den moderatledda regeringen.

Värdet av det nya stödpaketet uppgår till 3,4 miljarder kronor. Tidigare har regeringen gett militärt stöd till Ukraina omfattande 17 miljarder kronor, därutöver har ett omfattande humanitärt, ekonomiskt och politiskt stöd getts.

Det nu beslutade stödpaketet föreslås också innehålla möjligheten för Sverige att sälja jaktrobot Rb 99 till USA som därefter ska skänka jaktrobotarna till Ukraina.

Stödpaketet behandlas av Finansutskottet imorgon onsdag och beslutas av riksdagen på torsdag. Så snart riksdagsbeslutet är fattat kan regeringen ge Försvarsmakten i uppdrag att påbörja leverans av materiel.

Ta ställning och dela artikeln

Klicka på dörren för att komma in till Europavalets mest tillgängliga valstuga