Carl-Oskar Bohlin Moderaterna

23 juni, 2022

Moderaterna vill se ny kärnkraft vid Ringhals

Moderaterna föreslår idag att statliga Vattenfall omedelbart påbörjar planeringen för ny kärnkraft vid Ringhals. Södra Sverige behöver ny elproduktion för att minska de rekordhöga elpriserna. Dessutom behövs åtminstone dubbelt så mycket fossilfri el om Sverige ska lyckas med den gröna omställningen av samhället. 

Vattenfall bör arbeta för ny kärnkraft 

Vi ser ett behov av att snabbt bygga ut kärnkraften här och nu. Därför vill Moderaterna att det ska byggas där det går och där staten kan backa upp kärnkraften. Vi vill att Vattenfall omedelbart ska genomföra en förstudie för att bygga ny kärnkraft vid Ringhals. 

Både de höga elpriserna tillsammans med de förbättrade villkoren för kärnkraften som en moderatledd regering kommer att genomföra talar för att det finns ekonomiska förutsättningar att bygga ny kärnkraft vid Ringhals. Moderaterna har sedan tidigare föreslagit ett investeringsstöd i form av gröna kreditgarantier om 400 miljarder kronor avsedda för ny kärnkraft. Dessa kommer Vattenfall att kunna nyttja för att bygga nya reaktorer. 

Om beslutet att bygga ny kärnkraft inte är taget innan valet, kommer det att vara en prioriterad fråga för en Moderatledd regeringen direkt vid maktskifte. 

Moderaterna vill att Vattenfall inom ramen för sitt uppdrag att vara ledande i utvecklingen mot en miljömässigt hållbar energiproduktion också ska ta hänsyn till behovet av planerbar kraft för att energiproduktionen ska vara hållbar. 

Moderaterna vill också skapa förutsättningar för ny kärnkraft genom att ändra i miljöbalken, så att det blir tillåtet att bygga nya reaktorer på fler platser, att ha fler än tio reaktorer i drift samtidigt och att fler aktörer än dagens ägare får investera i ny kärnkraft. 

Därför ska kärnkraften byggas vid Ringhals 

Utbyggd kärnkraft vid Ringhals fyller dubbla funktioner för tillgången på el. Elproduktionen ökar med fler kärnkraftverk. Förmågan att överföra el från norra till södra Sverige ökar också, eftersom kärnkraften reglerar spänningen i elnätet. Mer el kan alltså överföras. 

Det statliga bolaget Vattenfall är majoritetsägare i Ringhals och har tidigare haft långtgående planer på att bygga nya reaktorer vid Ringhals. År 2012 skickade bolaget in en formell ansökan till Strålsäkerhetsmyndigheten om att bygga reaktor 5 och 6, inom ramen för projekt Svea. Men planerna stoppades av den S/MP-regeringen när den tillträdde år 2014. 

Stamnätet är dessutom redan utbyggt till Ringhals, med kapacitet för fler reaktorer än dagens två. I egenskap av storskalig elproducent ansluter kärnkraftverk direkt till stamnätet. Att annars bygga ut stamnätet tar vanligtvis 10–15 år. 

Vattenfall bör själva avgöra om man finner kärnkraft av konventionell storlek eller SMR bäst lämpad samt genomföra en förstudie snarast möjligt. Stamnätsanslutningen vid Ringhals har kapacitet att ansluta ca 2GW ny elproduktion. 2GW ny kärnkraft skulle årligen generera mer elenergi än hela Skånes elförbrukning och ca 6 gånger högre årlig elproduktion än havsvindparken Kriegers flak som regeringen nyligen beviljat tillstånd för Vattenfall att bygga.

Ta ställning och dela artikeln