30 september, 2021

Nu får vi ordning på Sverige

Moderaterna tror på Sverige. Men utvecklingen går just nu åt fel håll. Dödsskjutningarna slår europarekord. Långtidsarbetslösheten är historiskt hög. Sverige missar sina egna klimatmål – samtidigt som vi stänger av klimatsmart el. I dag presenterade Elisabeth Svantesson och Gunnar Strömmer ett omfattande reformpaket som läggs fram på vår stämma i oktober. Vi ska få ordning på Sverige

Sverige är det lilla landet med de stora ambitionerna. Världens mest jämställda land, och världens mest innovativa. Vi skulle kunna bli landet med världens grönaste tillväxt. I stället är vi på väg att bli Europas otryggaste.

Sommaren blev den blodigaste i modern svensk historia. Aldrig förr har så många skjutits ihjäl. I veckan skadades över 20 personer när en bomb exploderade i ett flerfamiljshus i centrala Göteborg. Utvecklingen med allt grövre våld saknar motsvarighet i övriga Europa, trots det är vår lagstiftnings vagare än i många av våra grannländer. Att fortsätta med mindre justeringar i marginalen kommer fortsätta vara otillräckligt för att bryta mönstret. Det krävs helt andra åtgärder.

Kampen mot kriminaliteten kommer bli en borgerlig regerings allra viktigaste uppgift. Men även arbetslösheten och utanförskapet fördjupas. Mer än varannan vuxen invandrare – 675 000 personer – är beroende av bidrag. Långtidsarbetslösheten närmar sig 200 000 personer. I budgeten för 2022 fortsätter regeringen att montera ned arbetslinjen. Det är mer av samma politik som har gett oss EU:s sämsta jobbpolitik. 

Den orimliga utvecklingen gäller även klimatet. Sveriges utsläpp minskar för långsamt och leder till att vi missar klimatmålen. Regeringen lägger ned kärnkraften – och i stället eldas olja milda dagar i september. Elbristen gör att företag tvingas flytta utomlands, och den stoppar nya investeringar. 

Sveriges problem är stora. Men vi har haft allvarliga bekymmer tidigare, som vi har lyckats lösa. Det kräver dock ett nytt politiskt ledarskap, som erkänner problemen och tar tag i dem. Det är inte omöjligt att samla Sverige till förändring – det är bara omöjligt för Socialdemokraterna. Moderaterna är samlingspartiet i svensk politik.

Vi presenterar i dag ett omfattande reformpaket som läggs fram på Moderaternas stämma i höst. Det är förslag som skulle sätta Sverige på rätt kurs igen. Med fokus på att bekämpa brottsligheten, minska arbetslösheten och genomföra klimatomställningen. 

1.Terrorlagstiftning mot gängen och en helt ny brottsbalk

Moderaterna vill använda terrorlagstiftning mot de kriminella gängen. Gängmedlemmar ska punktmarkeras. Det ska vara tillåtet att proaktivt avlyssna gängkriminella. Gängkriminellasom inte är svenska medborgare ska utvisas. Vi ska införa visitationszoner och dubbla straff. Poliserna ska bli många fler och få högre lön och betald polisutbildning. Sveriges 60 år gamla brottsbalk ska ses över i grunden och anpassas till en ny verklighet. Brottsoffer och samhällsskydd – inte gärningsmannen – ska stå i fokus.

2. Minska långtidsarbetslösheten – återupprätta arbetslinjen

Det ska alltid löna sig bättre att jobba än att leva på bidrag. Moderaterna vill därför sänka skatten på låga inkomster och införa ett bidragstak. Kostnaderna att anställa långtidsarbetslösa ska sänkas. Alla som är nya i Sverige ska lära sig svenska språket och steg för steg jobba sig in i välfärden. För att Sverige ska klara integrationen krävs en minskad invandring.

3. Grön tillväxt i hela Sverige

Sverige ska bli världsledande i grön tillväxt. Staten måste gå hand i hand med näringslivet. En Moderatledd regeringen kommer att garantera ren och stabil el genom att försvara all fossilfri elproduktion. Omständliga tillståndsprocesser ska kortas och byråkratiska hinder för företag som vill ställa om kommer tas bort. Moderaterna kommer stå upp för svenskt skogsbruk och den enskildas äganderätt. 

Kriminaliteten, arbetslösheten och klimatet är de tre områden där Sverige måste få en ny start. Det går att få ordning på Sverige, men det kommer ta tid och det kommer bli svårt. Moderaterna kommer jobba dag och natt för att vända utvecklingen. 

Vi ska få ordning på Sverige.

Läs presentationen från pressträffen här:

Läs mer om vårt förslag om en ny brottsbalk här:

Läs handlingarna till arbetsstämman här:

Ta ställning och dela artikeln