4 juli, 2022

Kristersson: Vi höjer inga skatter under nästa mandatperiod

Svenska hushåll har svårt att få ekonomin att gå ihop. Socialdemokraternas skattehöjningar har ökat kostnaderna för en tvåbarnsfamilj med 18 000 kronor per år. Hushållen ekonomiska läge kommer försämras än mer nu när inflationen stiger kraftigt. Moderaterna lovar därför ett stopp för höjda skatter under nästa mandatperiod.

Socialdemokraterna har under sina åtta år vid makten bedrivit en skadlig och högst medveten skattehöjarpolitik. Regeringen bedömer att en genomsnittlig löntagare kommer ha lägre inkomster år 2025 än år 2021. Det beror på den högsta inflationen sedan 30 år, Rysslands invasion av Ukraina och den skadliga ekonomiska politik som den socialdemokratiska regeringen har bedrivit.

Hur har Socialdemokraternas skattehöjningar påverkat hushållen?

Skattehöjningarna har höjt kostnaderna för en genomsnittlig tvåbarnsfamilj med 18 000 kronor per år. Socialdemokraterna har under sin tid vid makten höjt skatten på:

 • Jobb och företag
 • Sparande
 • Bilar, bensin och diesel
 • El

Socialdemokraterna har också infört flera nya skatter, bland annat:

 • Flygskatten
 • Elektronikskatten
 • Plastpåseskatten
 • Skatt på bolån

Vänsterpartierna har en bred samsyn om fler skattehöjningar

Socialdemokraterna och de andra vänsterpartierna har en bred samsyn om ytterligare skattehöjningar på hushållen. Det handlar bland annat om att återinföra fastighetsskatten, minskat ränteavdrag, , höjda skatter på bensin och diesel samt högre skatt på sparande.

Regeringen föreslår även att det ska införas en beredskapsskatt. Det är oklart på vilket sätt den skatten kommer slå mot hushållen. Men om den ska finansiera de ökade resurserna till försvaret behöver man återinföra fastighetsskatten, avskaffa ränteavdragen eller höja bränsleskatter med omkring fem kronor per liter för att kalkylen ska gå ihop.

Moderaterna lovar stopp för skattehöjningar i Sverige

Det får vara slut på höjda skatter nu. Staten, kommuner och regioner ska inte göra människor fattigare. Moderaterna lovar därför ett stopp för höjda skatter den kommande mandatperioden. Det är inte minst viktigt i våra kommuner, där vi ser att höjda kommunalskatter leder till högre arbetslöshet.

Moderaternas föreslår:

 1. Ett skattehöjarstopp den kommande mandatperioden. De samlade statliga skatterna ska inte höjas och framförallt ska skattetrycket på hushållen inte öka. Det är exempelvis uteslutet att återinföra fastighetsskatten, ta bort ränteavdragen på bolån eller höja inkomstskatterna.
 2. Inga nya skatter ska införas under nästa mandatperiod.
 3. Kommunalskatten bör inte höjas.

Ta ställning och dela artikeln