18 mars, 2022

Socialdemokraterna har inte vetorätt mot ett svenskt Natomedlemskap

Moderaterna vill att Sverige så snart som möjligt ska bli en fullvärdig medlem av Nato. Utgångspunkten bör vara att nå bred och blocköverskridande enighet i denna fråga. Men Socialdemokraterna har ingen vetorätt. En moderatledd regering är beredd att direkt efter valet lämna in en Natoansökan, om det finns majoritet för det i riksdagen.

Rysslands invasion av Ukraina har skapat den största säkerhetspolitiska krisen i Europa sedan andra världskriget.  Putin bär ansvaret för tusentals döda och miljoner människor på flykt. Vi accepterar inte den ryska kränkningen av Ukraina och det barbariska våldet mot befolkningen. Rysslands aggression understryker också hur sårbart Sverige är, så länge vi står utanför Natos gemensamma och bindande säkerhetsgarantier.

Regeringen pekar nu på Sveriges bilaterala försvarssamarbeten med andra länder. De har sina kvaliteter – men inget av samarbetena innehåller Natos skarpa försvarsgarantier. Därför behöver vi göra allt vi kan för att Sverige så snart som möjligt ska medlem i Nato. Vi bör genomföra den processen tillsammans med Finland. Beslutet är ytterst vårt eget – men vi ser styrkan i att samordna det med Finland. Jens Stoltenberg, Natos generalsekreterare, har sagt att processen för att ta in Sverige och Finland i Nato kan gå mycket snabbt och att vi kan få det skydd som behövs under tiden. Det är inget nytt besked, men det är viktigt.

Moderaterna tillsätter ett kansli för att förbereda ett Natomedlemskap

Det vore bra för Sverige med en blocköverskridande överenskommelse om ett svenskt Nato-medlemskap.  Men om Socialdemokraterna blockerar det, samtidigt som Finland tar ytterligare steg mot Nato, då är en moderatledd regering efter valet redo att leda Sverige in i Nato.

Moderaterna tillsätter nu ett eget kansli i riksdagen tillsammans med extern utrikes- och säkerhetspolitisk expertis som får i uppdrag att förbereda allt som krävs för att inför en Natoansökan. Kansliet kommer stötta vårt arbete i den parlamentariska kommittén så att vårt arbete där blir så konstruktivt som möjligt.  Vi kommer även vara i tät kontakt med Finland och andra Natoländer.

Vårt land måste få de försvarsgarantier som bara ett Natomedlemskap kan ge.

Ta ställning och dela artikeln

Klicka på dörren för att komma in till Europavalets mest tillgängliga valstuga