15 maj, 2022

Nu kan Sverige fatta det historiska beslutet att ansöka om medlemskap i Nato

I dag meddelade Socialdemokraterna att de vill att Sverige ska bli medlemmar i Nato. Det är ett oerhört välkommet beslut – Moderaterna har drivit frågan i nästan två decennier. Det är en styrka för Sverige att det nu finns bred parlamentarisk enighet kring den ståndpunkt som varit Moderaternas i snart 20 år – att Sverige hör hemma i Nato.

Socialdemokraternas besked innebär att det nu finns en bred parlamentarisk förankring för att fatta det historiska beslutet att ansöka om medlemskap i Nato – hand i hand med Finland. Nu tar vi ställning för den fria världen, för ett djupare samarbete i Norden och i Europa och går in i en gemenskap för frihet, fred och demokrati.

Moderaternas uppfattning är tydlig: Sverige ska inte bara bli en Natomedlem som drar nytta av Natos säkerhets -och försvarsgarantier – vi ska vara en medlem som bidrar till Natos utveckling med allt som Sverige kan.

Ta ställning och dela artikeln

Klicka på dörren för att komma in till Europavalets mest tillgängliga valstuga