15 maj, 2022

Nu kan Sverige fatta det historiska beslutet att ansöka om medlemskap i Nato

I dag meddelade Socialdemokraterna att de vill att Sverige ska bli medlemmar i Nato. Det är ett oerhört välkommet beslut – Moderaterna har drivit frågan i nästan två decennier. Det är en styrka för Sverige att det nu finns bred parlamentarisk enighet kring den ståndpunkt som varit Moderaternas i snart 20 år – att Sverige hör hemma i Nato.

Socialdemokraternas besked innebär att det nu finns en bred parlamentarisk förankring för att fatta det historiska beslutet att ansöka om medlemskap i Nato – hand i hand med Finland. Nu tar vi ställning för den fria världen, för ett djupare samarbete i Norden och i Europa och går in i en gemenskap för frihet, fred och demokrati.

Moderaternas uppfattning är tydlig: Sverige ska inte bara bli en Natomedlem som drar nytta av Natos säkerhets -och försvarsgarantier – vi ska vara en medlem som bidrar till Natos utveckling med allt som Sverige kan.

Ta ställning och dela artikeln