21 juni, 2021

Moderaternas röstförklaring vid dagens statsministeromröstning

Nedan följer Moderaternas röstförklaring i misstroendeomröstningen om statsminister Stefan Löfven 21 juni 2021. Det talade ordet gäller.

Herr talman,

Sverige är ett land med enorma möjligheter. Om vi samlar ihop oss och gör det som krävs, kan vi gå en hoppfull framtid till mötes. Istället växer nu missmodet i takt med problemen.

Vi har samlats idag för att riksdagen anser att statsministern och hans regering har misslyckats med uppgiften att leda landet. Moderaterna röstade nej till Stefan Löfven som statsminister, redan när han tillträdde. Vi motsatte oss, och har aldrig varit en del av, Januariöverenskommelsen.

Ett land kan inte styras på ultimatum om vem som får prata med vem. Om man utesluter en fjärdedel av landets väljare från allt inflytande, så skapas polarisering och misstro – mellan människor och mellan partier. Jag tror på motsatsen: låt människor och partier tycka olika, men diskutera rakt och ärligt med varandra.

Den här regeringen borde aldrig ha tillträtt, för den bygger inte på en gemensam idé eller genomtänkt färdriktning. Den bygger tvärtom på oförenliga löften och ömsesidiga hot. Förr eller senare skulle charaden avslöjas. Nu har det skett.

För två och ett halvt år, i den här kammaren, sade jag att regeringen antingen kommer falla för att den håller styvt på sitt avtal – eller falla för att den inte gör det. Det är ofrånkomligt när man ställer ut två olika löften och måste bryta det ena. När man vägrar ta in hur den parlamentariska verkligheten faktiskt ser ut.

Nu har den verkligheten kommit ikapp januaripartierna. Ytterst är det statsministerns ansvar att säkra regeringens förankring i riksdagen. Det har han misslyckats med.

***

De senaste sju åren har Sverige saknat ledarskap. När vi som mest har behövt politiska lösningar, har vi drabbats av politiska låsningar. När vi behövt handlingskraft har vi fått handlingsförlamning. Men det är ingen naturlag. Det beror på att vi har en regeringskonstellation som är oense om det mesta – utom att Socialdemokraterna ska regera.

Resultatet är ett politiskt misslyckande av historiska mått.

Sverige slår europarekord – i dödsskjutningar. Under de senaste sju åren har sexualbrott och rån mot barn mer än fördubblats. Aldrig förr har så många varit långtidsarbetslösa – samtidigt som 675 000 utrikes födda i arbetsför ålder lever på bidrag, och utanförskapet växer. Sverige klarar inte våra egna klimatmål. Regeringen avvecklar ren och effektiv kärnkraft, samtidigt som vi har närmast ofattbar brist på el.

Stefan Löfven har inte lyckats samla stöd för sin politik. Aldrig förr har riksdagen enats om så många initiativ som kör över regeringen. Det vi ser är en renässans för svensk parlamentarism.

I Sverige är det riksdagen som bestämmer och regeringen som lyder, inte tvärtom. Det betyder att en minoritetsregering måste förankra sin politik i riksdagen – eller acceptera nederlag. Det här är ingen nyhet. Det nya är att vi har en regering som inte klarar det. Socialdemokraterna klarar inte längre att styra Sverige.

Under den här mandatperioden har Moderaterna gång på gång samlat riksdagen för politiska reformer. Vi har samarbetat med alla partier, i riksdagens alla utskott. Det är så man får något gjort. Och det är så man tänker, om man själv är trygg i sin egen färdriktning.

Det är min övertygelse att en bra regering måste bygga på vad man är för, inte vad man är emot. Jag vill byta misstro mot tillit, polarisering mot samarbete, splittring mot samling. När vi tycker lika gör vi lika, när vi tycker olika gör vi olika. Låt oss respektera landets alla väljare – och låt oss skilja på sak och person.

Dagens misstroendeomröstning handlar om riksdagens förtroende för statsministern. Men den handlar också om att upprätthålla respekten för vårt lands parlamentariska demokrati.

Herr talman,

Den moderata riksdagsgruppen har inte förtroende för Stefan Löfven som Sveriges statsminister. Vi kommer ge vårt stöd till dagens misstroendeförklaring.

— Ulf Kristersson

Ta ställning och dela artikeln