Denna nyhet är mer än 3 år gammal

29 augusti, 2019

Moderaternas ingångsvärden inför migrationsutredningen

Moderaterna presenterade idag partiets ingångsvärden inför migrationsutredningen som startar i nästa vecka. Det handlar bland annat om att införa ett volymmål för asylinvandringen, skärpta regler för uppehållstillstånd och kvalificering in i välfärden för alla nyanlända.

Innan sommaren tillsatte regeringen en parlamentarisk migrationsutredning i syfte att utforma Sveriges framtida migrationspolitik. Moderaternas inställning är att det är oroväckande att utredningen avser behandla så få frågor, och att direktiven är utformade på så sätt att utredningens slutsatser inte kan leda till annat än en ökad invandring till Sverige.

Dock anges i direktiven att partierna själva kan lyfta frågor av relevans i utredningen. Moderaterna anser att svensk invandringspolitik måste vara mycket stram i många år framåt. Partiet avser att driva följande frågor i utredningen:

Ett volymmål för asylinvandringen

Sverige ska införa ett volymmål för asylmottagandet. Det måste innebära ett betydligt lägre mottagande än idag. Sveriges asylmottagande ska inte överstiga nivåerna i Norge, Finland och Danmark. I fråga om asylsökande innebär det i nuläget 5 000 till 8 000 asylsökande per år. Volymmålet är avsett att fungera som ett kraftfullt styrmedel som är vägledande för den svenska invandringspolitiken.  Om målet inte ser ut att uppnås krävs skärpande åtgärder i syfte att nå målet och därmed åstadkomma hållbara nivåer.

Tillfälliga uppehållstillstånd och ett stramt regelverk för familjeåterförening

För att hålla nere det svenska mottagandet krävs ett stramt regelverk. Det innebär tillfälliga uppehållstillstånd och ett stramt regelverk vad gäller familjeåterförening. Samtidigt ska det finnas starka drivkrafter till såväl permanent uppehållstillstånd som anhöriginvandring vid arbete och egen försörjning. Det finns inget utrymme för nya skyddsgrunder.

Ett kraftigt förstärkt återvändande – ett nej ska vara ett nej

I dag lever ett stort antal människor i Sverige utan tillstånd att vistas här. Det skapar skuggsamhällen, som inte sällan präglas av såväl social utsatthet som kriminalitet. Återvändande av de som fått nej i asylprocessen är ineffektivt och de inre utlänningskontrollerna har uppenbara brister. Bristen på förvarsplatser är akut. 

Uppvärdera det svenska medborgarskapet

Vägen till medborgarskap måste bli en viktig del av vägen in i det svenska samhället. Det handlar om förlängda tider för att kunna bli svensk medborgare och om krav på kunskaper i svenska och om hur det svenska samhället fungerar. Det handlar även om möjlighet att i enlighet med folkrätten återkalla medborgarskap vid terroristbrottslighet samt då medborgarskapet har beviljats till följd av mutor eller oriktiga uppgifter. 

Kvalificering in i välfärden för alla nyanlända

De som kommer till Sverige ska i högre grad stegvis få rätt till olika bidrag och sociala förmåner, i takt med att man jobbar, betalar skatt och blir svensk medborgare. Det är både rimligt och rättvist. Sverige ska vara ett samhälle där vi tar hand om varandra, men där alla också förväntas bidra.

Se pressträffen här.

Läs mer om ingångsvärdena här:

Presentationen från pressträffen:

Ta ställning och dela artikeln

Klicka på dörren för att komma in till Europavalets mest tillgängliga valstuga