Denna nyhet är mer än 3 år gammal

29 april, 2020

Moderaternas ekonomiska strategi för att ta Sverige ur krisen

Moderaternas vårbudget lägger fokus på att bekämpa pandemin och på att rädda jobben. Sverige har bättre förutsättningar än de flesta länder att klara krisen – men då krävs en annan ekonomisk strategi för att jobb och företag ska kunna övervintra den närmaste tiden och ekonomin återstarta när den mest akuta delen av krisen är över.

I Moderaternas vårbudget ligger fokus på att bekämpa pandemin och på att rädda jobb. Sverige har bättre förutsättningar än de flesta länder att klara krisen – men då krävs en annan ekonomisk strategi för att jobb och företag ska kunna övervintra den närmaste tiden och ekonomin återstarta när den mest akuta delen av krisen är över.

Coronakrisen är en tragedi med många bottnar. Över två tusen personer har redan mist livet och långt fler sörjer en vän eller en anhörig. Samtidigt har hundratusen svenskar förlorat jobbet och företagare fått se sina livsverk gå under. Denna kris liknar inte någon av de senaste kriserna Sverige upplevt och därför måste den strategin för att hantera den se annorlunda ut. Moderaterna presenterar därför en ekonomisk strategi i två steg för att ta Sverige ur krisen:

Massiva insatser här och nu för att förhindra konkurser och rädda jobb

Moderaterna föreslår följande åtgärder:  

  • Slopade arbetsgivaravgifter
  • Korttidspermittering på heltid
  • Kraftfullt stöd som täcker fasta kostnader i företag som har förlorat stora delar av sina intäkter

Förbered en exitstrategi så att Sverige kan återgå till ett normalläge

Sverige måste ha en strategi för hur vi ska återstarta ekonomin när krisen är över. Den bör bland annat innehålla följande:

1. Vi måste veta när smittspridningen är tillräckligt kontrollerad

Regeringen bör ge Folkhälsomyndigheten i uppdrag att – tillsammans med ekonomiska experter – fastställa vilka kriterier för vilken utveckling i ekonomin som gör det möjligt att återstarta ekonomin.

2. Storskalig provtagning

Sverige testar alldeles för få i jämförelse med andra länder.  En ökad provtagning är helt avgörande för att få en bild över smittspridningens utveckling. När ekonomin börjar öppna igen måste vi snabbt kunna mäta om smittspridningen tar fart eller inte – det är en avgörande del för att återfå vardagen igen.

3. Mer resurser till hälso- och sjukvården 

Det finns en stor risk att regeringens resurser inte kommer täcka de stora kostnader för hälso- och sjukvården som coronakrisen för med sig. Moderaterna föreslår att fem miljarder ytterligare tillförs sjukvården och omsorgen för att vara säkra på att kostnaderna för vårdkapacitet och skyddsutrustning fullt ut täcks. Kampen mot smittspridningen får inte leda till en försämrad välfärd.

Ulfs och Elisabeths artikel om vårbudgeten på DN Debatt.
Presentation från pressträffen bifogas.
Vårbudgeten i sin helhet finns här.

Ta ställning och dela artikeln

Klicka på dörren för att komma in till Europavalets mest tillgängliga valstuga