Denna nyhet är mer än 3 år gammal

6 oktober, 2020

Moderaternas budget: Knäck arbetslösheten och bekämpa kriminaliteten

Idag presenterades Moderaternas budget av Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson. Moderaterna säger nej till regeringens 105 miljarder långa önskelista. I stället lägger vi fram ett samlat alternativ med större resurser till rättsväsendet, en politik som minskar arbetslösheten och en krisbuffert för tuffare tider.

– För att bekämpa arbetslöshet och kriminalitet krävs tre politiska insikter: att det är svårt, att det tar tid och att det går. Men ska Sverige lyckas vända utvecklingen krävs ett samlat grepp och politiskt fokus, sa Ulf Kristersson.

– Coronakrisen har förstärkt allvarliga problem som Sverige hade redan före pandemin. Före krisen var Sverige det enda EU-landet som fått en stigande arbetslöshet sedan hösten 2014. För några grupper i Sverige – framför allt bland dem som invandrat – råder nu massarbetslöshet, sa Elisabeth Svantesson.

– Regeringen och stödpartierna hade chansen att presentera en budget som på allvar tog tag i problemen, men de valde att lägga ihop varje partis egen önskelista och totalen blev 105 miljarder. Det är ett historiskt slöseri vars enda tydliga syfte är att hålla ihop januarisamarbetet, sa Elisabeth Svantesson.

För att vända utvecklingen prioriterar Moderaterna tre reformer i sin budget:

1. En plan för att knäcka arbetslösheten

 • Ökade statsbidrag till kommunernas och regionernas välfärd kopplas samman med ett stopp för kommunala och regionala skattehöjningar.
 • Bidragspolitiken måste läggas om, med gradvis kvalificering till välfärden och bidragstak.
 • Jobbskattereform som fokuserar på en enkel princip: det ska alltid löna sig att arbeta i Sverige.
 • Företagande ska bli mer lönsamt.
 • Reformer för mer kunskap i skolan, till exempel genom mer undervisning i svenska och matte.

2. Mer pengar till rättsväsendet – och en mönsterbrytande kriminalpolitik

 • Mönserbrytande lagstiftning som fungerat i Danmark, till exempel dubbla straff för gängkriminella och visitationszoner.
 • Särskild satsning på fler polisanställda i yttre tjänst och på att återrekrytera poliser som har slutat.
 • Polisutbildningen betalas av staten för att göra yrket mer attraktivt.
 • Förstärkningar av Åklagarmyndigheten, domstolarna och Kriminalvården.

3. Buffert för att stå redo om krisen förvärras

 • Moderaterna föreslår en budget med mer fokuserade stimulanser som gör att vi lånar mindre.
 • Mellanskillnaden – drygt 20 miljarder kronor – mellan Moderaternas och regeringens budget ska hållas i krisbuffert för att ha beredskap att snabbt kunna stötta jobb och välfärd om krisen förvärras.

Läs om Moderaternas budget på DN Debatt.

Läs hela budgeten i bifogad fil:

Ta ställning och dela artikeln

Klicka på dörren för att komma in till Europavalets mest tillgängliga valstuga