13 maj, 2024

Moderaterna vill försvara europeiska värderingar

Under måndagen presenterade Moderaterna toppkandidater i Europavalet Tomas Tobé och Boriana Åberg partiets vallöften för att stärka demokratin och försvara europeiska värderingar

Moderaterna presenterade idag sex konkreta förslag för att demokratin i EU ska kunna stärkas och för att försvara europeiska värderingar. 

  1. Försvara europeiska värderingar genom att alla medlemsländer förbinder sig till en integrationspolitik som ställer krav på nyanlända grupper att respektera demokrati och minoriteters rättigheter.

  2. Öronmärk mer EU-medel till kunskapshöjande insatser om Förintelsen. Medlen ska främst gå till städer eller regioner som har stora problem med antisemitism. 

  3. Stärk rättsstatsmekanismen i EU så att inte budgetmedel går till länder som bryter mot rättsstatens principer eller underminerar demokratin.

  4. Hatbrott ska bli EU-brott eftersom det handlar om särskilt allvarlig brottslighet som undergräver både frihet och trygghet i EU och påverkar både enskilda och hela samhällen.

  5. Öka kraven på kandidatländer att respektera minoriteters rättigheter. Ska EU:s grundläggande värderingar bibehållas även vid en utvidgning måste kraven på nya medlemmar vara tuffa.

  6. Värna akademisk frihet i hela Europa. EU bör inrätta ett gemensamt regelverk som tydliggör frihet för vetenskaplig forskning, för att garantera, skydda och främja denna frihet.

Partiets toppkandidat Tomas Tobé menar att Europavalet är ett värderingsval och att europeiska värderingar måste försvaras för att motverka exempelvis antisemitism.

– Vi ser tyvärr hur antisemitismen har ökat i Europa efter Hamas terrorattack under förra året. Därför menar Moderaterna att EU måste göra mer för att säkra skyddet för minoriteter och grundläggande värderingar. Exempelvis bör alla EU-länder förbinda sig att driva en integrationspolitik som ställer glasklart krav på nyanlända grupper att anpassa sig till våra värderingar, säger Tomas Tobé.

Även Boriana Åberg, som står femma på partiets valsedel, understryker att demokratin i Europa måste få ett starkare skydd.

– Inga länder som bryter mot rättsstatens principer eller jagar minoriteter ska få ta del av EU-medel. Vi måste förstärka rättsstatsmekanismen så att vi säkerställer att svenska skattemedel inte göder ledare som nedmonterar demokratin, säger Boriana Åberg. Ta del av alla förslag i detalj HÄR

Ta ställning och dela artikeln