Denna nyhet är mer än 3 år gammal

16 oktober, 2019

Moderaterna satsar 178 miljoner mer än regeringen på migrationsdomstolarna

Trycket på migrationsdomstolarna väntas öka kraftigt de nästkommande åren, och efter regeringens budgetpresentation gick samtliga Sveriges migrationsdomstolar ut i ett pressmeddelande och varnade för att handläggningstiderna kommer bli ännu längre. Det är stötande att regeringen väljer att prioritera familjeveckor över domstolsväsendet. Tusentals människor riskerar att hamna i årslånga handläggningsprocesser när allt fler fall läggs på hög eftersom regeringen inte tillsätter de resurser som behövs för att kunna hantera det ökade trycket.

Moderaterna går migrationsdomstolarna till mötes och satsar de 178 miljoner kronor extra som domstolarna efterfrågar för att kunna bemöta det ökande antalet anknytnings- och medborgarskapsmål.

– Detta är pengar som är nödvändiga för att andra kostnader inte ska öka till följd av att fler personer blir kvar i systemet och det är den summa som migrationsdomstolarna själva har begärt, säger Maria Malmer Stenergard.

Moderaterna anser att Sveriges migrationsdomstolar måste ha tillräckliga resurser för att effektivt och rättssäkert kunna behandla migrationsmål med rimliga handläggningstider. Om de inte får de efterfrågade resurserna riskerar migrationsdomstolarna att bli en flaskhals i Sveriges migrationspolitik. Moderaternas tillskott gör att de totala ekonomiska kostnaderna för asylmottagandet hålls nere eftersom färre tvingas genomgå långa perioder av bidragsberoende i väntan på beslut.

När Moderaterna tillför 178 miljoner till migrationsdomstolarna får också människor möjligheten att snabbare planera sin framtid. Regeringens snedvridna prioriteringar gör att migrationsdomstolarnas handläggningstider blir längre och fler människor hamnar i limbo, utan möjlighet att planera sin framtid eller veta vad som kommer ske härnäst – det är alltså viktigt både för Sverige och de som får sina mål prövade att migrationsdomstolarna hinner med.

Moderaterna anser att det går att genomföra stora satsningar på migrationsdomstolarna genom att prioritera annorlunda mot regeringen. När regeringen väljer att prioritera friår och familjeveckor vill Moderaterna se en stärkning av domstolsväsendet.

– Det handlar om prioriteringar. Vi tycker inte att man ska prioritera ledighet i form av familjeveckor utan väljer istället att stärka rättsväsendet avsevärt mer än vad regeringen gör och dessutom i andra delar av rättsväsendet, säger Maria Malmer Stenergard.

Genom att öka anslagen till Sveriges migrationsdomstolar kommer migrationsprocessen bli både snabbare och mindre kostsam och samtidigt skapa en mer human process för de som väntar på beslut.

Ta ställning och dela artikeln

Klicka på dörren för att komma in till Europavalets mest tillgängliga valstuga