7 juli, 2021

Moderaterna röstade nej till Stefan Löfven i statsministeromröstningen

Den moderata riksdagsgruppen har inte förtroende för den här regeringen. En ny handlingskraftig borgerlig regeringen hade kunnat tillträda. Därför röstade riksdagsgruppen nej till att än en gång välja Stefan Löfven till Sveriges statsminister.

Sverige är ett fantastiskt land. Och det skulle kunna bli så mycket bättre – om vi bara tog tag i våra problem, och tog fasta på våra möjligheter. Under de senaste sju åren har allvarliga samhällsproblem fördjupats. Kriminaliteten och arbetslösheten slår nya bottenrekord. Utanförskapet växer, och välfärden hotas om inte fler jobbar och betalar skatt. Det är få som tycker att Sverige är ett bättre land i dag än när Stefan Löfven tog över.

Januariavtalet var ohållbart från första början. Det var en överenskommelse som byggde på oförenliga löften till Centerpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Allt beroende på vilket parti som fick frågan. Samtidigt skulle en del av regeringsunderlaget – Vänsterpartiet – isoleras från allt politiskt inflytande. Nu är det uppenbart för alla att Vänsterpartiet har ett avgörande inflytande över regeringen och politiken. Och de senaste dagarnas cirkus har visat att de politiska konflikterna fortfarande sliter isär de rester som finns kvar av regeringens parlamentariska stöd.

En gammal socialdemokratisk statsminister sade en gång att ”det är bättre att denna regering faller, än att regeringsmakten lämnas att förfalla.” Stefan Löfven lyckas nu med båda sakerna: Hans regering föll. Och när den nu återuppstår sker det till priset av regeringsmaktens förfall.

Alla partier måste välja sin egen väg. Och nu har Centerpartiet gått från att vara en stabil kraft för en borgerlig regering till att bli ett konsekvent stödparti till Socialdemokraterna. Centerpartiet släpper idag fram en regering som inte bara är beroende av Vänsterpartiet och Miljöpartiet, utan som är direkt beroende av riksdagens socialistiska vilde.

Det finns nu två tydliga alternativ i svensk politik: Ett som bygger på att isolera väljare och partier, skriva ohållbara avtal och hästhandla bort sin politik. Ett annat som bygger på ärlig problemanalys, sakpolitik och samarbete kring Sveriges problem, för att få något gjort. Moderaterna har valt väg. Det är vår övertygelse att en framgångsrik regering måste bygga på vad man är för, inte vad man är emot. Sverige behöver en regering som kan samtala med alla och kompromissa i frågor där man vill gå i samma riktning.

Läs Moderaternas röstförklaring vid statsministeromröstningen här:

Ta ställning och dela artikeln

Klicka på dörren för att komma in till Europavalets mest tillgängliga valstuga