Ulf Kristersson Moderaterna

1 september, 2022

Moderaterna presenterar rivstart för att rusta polisen – här är planen för en moderatledd regerings första hundra dagar

Poliser tillhör vårt samhälles verkliga hjältar. De gör enorma insatser varje dag, trots att de varken fått de verktyg eller den politiska uppbackning som krävs. Moderaterna kommer under en ny regerings första dagar att börja arbetet med att rusta polisen. Det handlar bland annat om att få fler poliser, avlasta myndigheten arbetsuppgifter och satsa på kriminalteknik.

Allt fler poliser lämnar yrket. Sedan 2015 har över 2500 poliser sökt sig ifrån yrket på grund av dåliga förutsättningar att utföra jobbet. Anställda i myndigheten vittnar om att utredningen av grova brott inte har fungerat så här dåligt på tjugo år. Den andel av polisens ärenden som bedöms kunna ha en chans att leda till åtal har minskat med nästan trettio procent sedan Socialdemokraterna tillträde för 8 år sedan.

Det är regeringens ansvar att styra sina myndigheter. Men justitieminister Morgan Johansson har låtit bli att ge polisen de ekonomiska, organisationsmässiga och lagstiftningsmässiga förändringar som krävs för att kunna bekämpa grova brott.  

Under en ny moderatledd regerings första 100 dagar kommer vi påbörja arbetet med att rusta Polisen för att kunna utföra sitt viktiga arbete så framgångsrikt som möjligt. Det handlar om ett stort reformarbete med tydliga mål: 

1. Vi vill se fler poliser

Moderaterna vill att Sverige ska ha minst samma polistäthet som genomsnittet i EU. Då krävs bland annat höjda löner och betald polisutbildning.

2. Vi vill att poliser ska utföra riktigt polisarbete

I dag har polisen en mängd olika arbetsuppgifter. Moderaterna vill att polisen ska fokusera på att bekämpa, utreda och förebygga brott. Här är några exempel på uppgifter som kan flyttas:

  • Skatteverket bör ta över passhanteringen.
  • Transportverksamheten ska i högre grad skötas av Kriminalvården.
  • Polisens delgivningsverksamhet kan tas över av Kronofogden.
  • Hittegodshanteringen kan tas över av kommunerna eller läggas ut på entreprenad.
  • Felparkeringsavgifter och många tillståndsärenden kan tas över av kommunerna.

3. Vi vill definiera polisens uppdrag

I dag finns det nästan inga politiskt satta mål för polisens verksamhet. Det är därför nästan omöjligt att utvärdera om polisen sammantaget löser sin uppgift på ett bra sätt. Vi vill att polisen ska ha lokala verksamhetsplaner där mål kan ställas upp – på så sätt kan ansvar också utkrävas av lokala och regionala polischefer.

4. Vi vill stärka styrningen av polisen

Regeringen styr sina myndigheter. Polismyndigheten är en av Sveriges största Poch viktigaste myndigheter. Regeringen måste därför ta ett fastare grepp om polisens organisation än idag. VI vill till exempel att huvuddragen i polisens regionala och lokala organisation ska beslutas av regeringen.

5. Vi vill stärka den kriminaltekniska undersökningsverksamheten (NFC)

I många år har Nationellt forensiskt centrum (NFC) varit en flaskhals. De kriminaltekniska undersökningarna har långa väntetider och det har förekommit att misstänkta blir släppta ur häkte på grund av att analyserna dragit ut på tiden.

Erfarenheter från USA visar att en effektiv metod för att korta väntetiderna för kriminaltekniska undersökningar är att undersökningarna utförs där brotten begås och där brottsutredningar bedrivs. Moderaterna vill, i dialog med myndigheten, återinrätta flera av de lokala laboratorierna.

6. Vi vill stärka kriminalunderrättelsetjänsten med stöd av FRA. 

Den grova brottsligheten liknar i vissa avseenden inhemsk terrorism. I dag bedriver FRA signalspaning för i huvudsak säkerhetspolitiska ändamål. Moderaterna vill tillsätta en utredning som får i uppdrag att överväga om FRA:s signalspaning också kan inriktas på grov organiserad brottslighet. Ett kärnvärde i ett sådant arbete är att värna en rimlig balans mellan effektivitet och integritet.

Ta ställning och dela artikeln

Klicka på dörren för att komma in till Europavalets mest tillgängliga valstuga