Pål Jonson Moderaterna

25 maj, 2022

Moderaterna presenterar reformer mot hybridhot

Det väpnade angreppet på Ukraina har chockat en hel värld. Vid sidan av att nu kraftigt rusta upp svensk försvarsförmåga behöver vi nu också förbereda samhället för att möta hybridhot: det kan handla om cyberattacker, sabotage, valpåverkan, desinformationskampanjer och fientliga uppköp. Moderaterna presenterar nu en reformagenda mot hybridhot.

Den gemensamma nämnaren för dessa hot är de ofta verkar i gråzonen mellan den totala freden och det totala kriget. Sveriges säkerhet måste därför byggas utifrån en målbild om ett motståndskraftigt samhälle där alla delar samverkar och där vi är bättre rustade för att möta såväl kris, krig och hybridattacker i gråzonen mellan fred och krig.

En moderatledd regering kommer att driva en reformagenda för att stärka Sveriges förmåga att möta den flerdimensionella hotbild som vårt land står inför idag. En sådan reformagenda kommer att utgöra en del av en ny nationell säkerhetsstrategi. Det handlar bland annat om följande förslag.

  1. Ta fram en offensiv plan för att utvisa underrättelseofficerare
  2. Grunda ett nationellt cyberförsvarscampus
  3. Ta fram en samlad strategi för att möta hotet från drönare
  4. Begränsa det kommunala självstyret i frågor som berör nationell säkerhet
  5. Skriv in energisäkerhet i energipolitiken

Ta ställning och dela artikeln

Klicka på dörren för att komma in till Europavalets mest tillgängliga valstuga