Ulf Kristersson och Ebba Busch

26 maj, 2022

Moderaterna och Kristdemokraterna vill göra en historisk satsning för att bekämpa kriminaliteten

Den grova och organiserade kriminaliteten i Sverige är systemhotande. Sverige har allvarliga problem med gängskjutningar, ungdomsrån och hedersförtryck. Socialdemokraterna har under sina åtta år gjort så lite som möjligt för att bekämpa brotten. Moderaterna och Kristdemokraterna är redo att genomföra omfattande åtgärder som kan vända utvecklingen direkt efter valet. 

Sverige har i bred enighet beslutat att ansöka om medlemskap i Nato för att möta de yttre hot vi står inför. Men när det gäller den inre säkerheten har Socialdemokraterna gång på gång sagt nej till förslag som på allvar kan vända utvecklingen – bland annat väsentligt höjda polislöner och anonyma vittnen. 

Vad vill ni göra för att bekämpa gängkriminaliteten?

Vi föreslår dubbla straff för gängkriminella. Det ska även vara straffbart att vara med i ett kriminellt gäng. Och vi vill införa ett system med anonyma vittnen – så att fler vågar vittna mot gängkriminella.

Vidare föreslår vi ett system med visitationszoner. Det innebär att polisen i områden där det förekommer mycket vapen och handgranater får möjlighet att visitera personer utan brottsmisstanke.

Den som är med i ett kriminellt gäng och inte är svensk medborgare ska utvisas – oavsett om personen har dömts för brott eller inte.

Hur ska ni se till att Sverige får fler poliser?

Vi vill införa en betald polisutbildning och väsentligt höja polislönerna. Det är förslag som vi har drivit i flera år men som Socialdemokraterna säger nej till.  

Hur ska ni se till att unga inte hamnar i gängkriminalitet?

Genom att skärpa straffen för kriminella kommer fler gängledare sitta inlåsta och då kan de inte rekrytera in fler unga i kriminella gäng.

Vi föreslår också att Kriminalvården tar över ansvaret för unga grovt kriminella. Socialtjänsten gör ett mycket viktigt arbete – men Kriminalvården har bättre möjligheter att få unga livsstilskriminella att byta spår i livet.

Vad ska ni göra åt problemet att unga lockas till kriminaliteten på grund av dyra klockor och bilar?

Pengar, klockor och bilar är något som lockar många till en kriminell livsstil. Vi vill därför införa en omvänd bevisbörda för gängkriminella. Det innebär att kontanter, klockor och annan egendom ska förverkas om den gängkriminella inte kan göra det sannolikt att han eller hon har skaffat egendomen på ett lagligt sätt.

Behövs det skärpta regler för den som sitter i fängelse?

Ja, vi vill kriminalisera rymningar från svenska anstalter. Vi vill också skärpa reglerna för villkorlig frigivning – det ska inte vara en rättighet att bli frigiven i förtid – utan något man kan förtjäna genom att delta i behandlingsprogram eller arbete på anstalt. På så sätt ökar vi incitamenten till att kriminella använder tiden i fängelse på ett positivt sätt.

Ta ställning och dela artikeln