Denna nyhet är mer än 3 år gammal

5 november, 2019

Moderaterna KU-anmäler Stefan Löfven

Stefan Löfven uttalade sig nyligen om Sveriges migrationspolitik och gick då tvärt emot tidigare utspel från regeringens sida. Statsministern gick senare via sin stab ut med att han talade i rollen som partiledare efter hård kritik från Miljöpartiet. Maria Malmer Stenergard, migrationspolitisk talesperson för Moderaterna, anser att man måste kunna veta att statsministern uttalar sig korrekt och som en regeringsföreträdare, snarare än som partiledare. Hon KU-anmäler nu statsministern.

”Då statsministern uttalar sig i intervjuer så sker det i egenskap av företrädare för regeringen. Han uttalar sig inte som privatperson, inte som debattör och inte heller, om det inte särskilt framgår av sammanhanget, som socialdemokratisk partiordförande.”, skriver Maria Malmer Stenergard i KU-anmälan. 

När statsministern går ut och uttalar sig i en fråga är det orimligt att tvingas att gissa om det är som partiledare eller som statsminister. Det enda rimliga är att dessa två roller är desamma under normala omständigheter. Det är extra problematiskt att statsministern är otydlig med vad som är regeringens politik när migrationssamtalen mellan riksdagens åtta partier pågår.

Den nuvarande regeringen saknar en tydlig linje när det gäller svensk migrationspolitik. Det gör att varje uttalande från regeringen i allmänhet och statsministern i synnerhet är av extra vikt för att försöka få klarhet i var regeringen står i frågan. Skulle regeringen, och med det Socialdemokraterna, ändra sin politik skulle det ha stora potentiella effekter för framtida diskussioner inom ramen för migrationssamtalen.

– Vi blev väldigt förvånade när vi kunde läsa att statsministern uttalat sig om att han ville minska asylinvandringen, inte minst mot bakgrund av att regeringens politik gått i motsatt riktning under den här mandatperioden. Och vi befinner oss ju mitt i migrationssamtalen, så ett uttalande från statsministern med en omsvängning i migrationsfrågan är något vi naturligtvis reagerar på, säger Maria Malmer Stenergard.

Ta ställning och dela artikeln

Klicka på dörren för att komma in till Europavalets mest tillgängliga valstuga