6 februari, 2022

Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna lägger fram fyra förslag för en ny energipolitik

De svenska hushållen kämpar nu med extremt höga elpriser. Det är regeringens bakåtsträvande energipolitik som har orsakat detta. Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna tar nu de första stegen mot en ny energipolitik som skapar ren och pålitlig el till rimliga priser.

Människor vittnar om att de inte vågar ha normal rumstemperatur av rädsla för kostnaden. Andra behöver ta banklån för att kunna betala elräkningen som har mångdubblats. De höga elpriserna hotar också svenska jobb. Nu behövs en ny energipolitik som sätter Sveriges intressen först.

Det är nödvändigt med snabba åtgärder här och nu för att minska belastningen på svenska hushåll. Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna har därför föreslagit att elskatten ska sänkas. Regeringen har kontrat med ett förslag som inte ens träffar hälften av de drabbade hushållen, och inga företag.   

Men akuta åtgärder räcker inte. På längre sikt behövs ett maktskifte och en ny energipolitik, för att återupprätta en fungerande elförsörjning som också gör det möjligt att klara en fördubblad elanvändning inom 20 år. En stabil och ren elproduktion och el till rimligt pris är helt grundläggande för att vi ska kunna klara klimatomställningen och minska våra utsläpp.

Idag presenterade Ulf Kristersson, Ebba Busch, Nyamko Sabuni och Jimmie Åkesson fyra förslag för en ny energipolitik i Svenska Dagbladet:

  • Sätt upp målet att Sverige ska ha en helt fossilfri energiförsörjning. Dagens mål om 100 procent förnybar elproduktion till 2040 bör ersättas med ett mål om fossilfri energi, där kärnkraften är en självklar del.
  • Uppdra åt Energimyndigheten att i sin långsiktiga scenarioanalys inkludera scenarier där Sverige når sina klimatmål. Myndigheten ska beskriva vad som krävs för att uppnå klimatmålen, även om det inkluderar kärnenergi.
  • I nästa budget kommer vi tillsätta resurser till Strålsäkerhetsmyndigheten för att ta fram ett svenskt regelverk för ny kärnkraft. Myndigheten bör även uppdras att ta fram ett snabbspår för att acceptera typgodkännanden av reaktorer, system och komponenter från länder jämförbara med Sverige. 
  • Avskaffa förbudet mot att bygga reaktorer på andra platser än vid de befintliga kärnkraftverken. Även förbudet mot mer än 10 reaktorer i kommersiell drift måste avskaffas. Nya reaktorer blir förmodligen mindre än dagens och fler behövs. 

Ta ställning och dela artikeln

Klicka på dörren för att komma in till Europavalets mest tillgängliga valstuga