Ulf Kristersson Moderaterna

5 april, 2022

Moderaterna kräver att regeringen utvisar ryska spioner

Moderaterna kräver att regeringen utvisar de ryska spioner som agerar i Sverige under diplomatisk täckmantel. Spionerna utgör ett reellt hot mot Sverige och regeringen måste agera omedelbart.

Det ryska spionaget i Sverige har ökat. Enligt Säkerhetspolisen bedriver tre ryska underrättelsemyndigheter spionage i Sverige. Var tredje rysk diplomat i Sverige bedöms egentligen vara underrättelseofficer, vilket bedöms motsvara tio personer.

Varför vill Moderaterna utvisa de ryska spionerna?

Massakern på civila i Butja kräver ett tydligt svar från den demokratiska världen. En del i det svenska svaret bör vara att omedelbart utvisa samtliga ryska diplomater som egentligen är underrättelseofficerare som arbetar under täckmantel.

En lång rad EU-länder, senast Danmark, Frankrike och Tyskland har redan utvisat ryska diplomater – det är hög tid att Sverige följer deras exempel.

Sverige har enligt Wienkonventionen rätt att utvisa diplomater utan att uppge något skäl för det. Ett svenskt beslut om att utvisa de ryska spionerna kommer sannolikt leda till ryska motåtgärder i form av att svenska diplomater från Ryssland utvisas. Men det är värt det.

Sverige kan inte acceptera spionage på vårt territorium. De är ett reellt hot mot Sveriges säkerhet. Dessutom måste vi på alla sätt vi kan markera mot de uppenbara krigsbrott som ryska styrkor begått i Ukraina och den medvetna grymhet som man utsätter den ukrainska civilbefolkningen för.

Vanligt ställda frågor

Vad gör ryska spioner i Sverige?

Ryssland bedriver verksamhet i Sverige för att försöka påverka vår försvarsförmåga och säkerhetspolitik. Ett mål är att påverka Sverige att inte gå med i Nato. 

Hur många ryska spioner finns det i Sverige?

Var tredje rysk diplomat i Sverige är underrättelseofficerare som arbetar under diplomatisk täckmante

Hur många spioner finns det i Sverige?

15 länder har underrättelseofficerare på plats i Sverige enligt Säpo. Var tredje rysk diplomat i Sverige bedöms vara en spion.

Kan en diplomat utvisas?

Ja, ett land får utvisa en diplomat utan att behöva uppge något skäl för det. Det följer av artikel 9 i Wienkonventionen.

Ta ställning och dela artikeln

Klicka på dörren för att komma in till Europavalets mest tillgängliga valstuga