Denna nyhet är mer än 3 år gammal

30 mars, 2020

Moderaterna föreslår lönetillägg för vårdpersonal som kämpar mot Corona

Moderaterna vill att vården och omsorgen ska få ytterligare 15 miljarder i arbetet med att bekämpa coronaviruset. Pengarna innebär ökade möjligheter att köpa in exempelvis skyddsutrustning eller att ge ett Coronatillägg för den personal som jobbar med Coronaviruset.

Den svenska välfärden har varit under ekonomisk press länge. Coronakrisen har ökat behoven av att skjuta till mer pengar till välfärden – regeringen har på grund av detta tillskjutit en miljard till välfärden – det är bra men det är alldeles för lite.

Moderaterna föreslår nu att 15 miljarder tillförs regionerna- och kommunerna, så att sjukvården och omsorgen har rätt förutsättningar att klara krisen. Pengarna ska kunna täcka kostnader för exempelvis:

 • Inköp av personlig skyddsutrustning
   
 • Inköp av nödvändig medicinsk utrustning och testkit
   
 • Ökning av antalet intensivvårdsplatser
   
 • Att ta in alla former av extra personal som går att anställa
   
 • Snabbutbildning av personal
   
 • Coronatillägg, eller andra riktade insatser, för personal som står i frontlinjen

Insatserna kan ges i form av ett Coronatillägg på minst 5000 kronor i lönekuvertet för de som direkt jobbar med coronaviruset. Det kan också handla om betalda resor till jobbet för den som har långa arbetspass. Exakt vilka som ska omfattas av insatserna, samt hur de ska utformas, bör utformas mellan arbetsgivare och arbetstagare

Ta ställning och dela artikeln