Ulf Kristersson

4 februari, 2022

Moderaterna förbereder en bidragsreform

Det ska alltid vara mer lönsamt att arbeta än att leva på bidrag. Moderaterna arbetar nu fram skarpa förslag för ändringar av det svenska bidragssystemet. Syftet är att en M-ledd regering efter valet i höst snabbt ska kunna återupprätta arbetslinjen.

Ska det vara skillnad på att tjäna pengar på arbete, och på att tjäna pengar enbart på bidrag? Tycker man att det ska vara det, krävs en ordentlig utredning och vi håller just nu på att titta på vad vi ska ha förberett för att kunna göra den ganska snabbt efter ett maktskifte

Ulf Kristersson i en intervju med Dagens Nyheter

Sverige behöver ett bidragstak

I dag lönar det sig för dåligt att arbeta. Regeringens egna expertgrupp visar att en familj – som består av två vuxna och två barn – kan förlora pengar på om en av föräldrarna går från bidrag till arbete. Det är inte rättvist gentemot den som arbetar och sliter varje dag. 

Det skapar också dåliga incitament för den enskilde. Samhället måste med full kraft stötta människor att komma till sin rätt och få ett arbete. Moderaterna menar därför att vi behöver ett bidragstak – så att det alltid lönar sig mer att arbeta än att leva på bidrag.

Den som har försörjningsstöd ska delta i aktiviteter på heltid

Det finns även problem med hur socialtjänstlagen är utformad idag. Lagstiftningen ställer idag inget krav på att den som har försörjningsstöd, som tidigare hette socialbidrag, deltar i aktiviteter på dagarna. Moderaterna menar att den som tar emot försörjningsstöd ska delta i aktiviteter på heltid i syfte att personen ska kunna komma tillbaka till arbetsmarknaden.

Den som har försörjningsstöd ska vara skyldig att söka arbeten i hela landet

I dag kan en person som har försörjningsstöd i en kommun och blir erbjuden jobb i en annan kommun – tacka nej till det och fortsatt behålla sitt försörjningsstöd.  Moderaterna vill införa ett krav i socialtjänstlagen som innebär att den som har försörjningsstöd är skyldig att söka och ta emot arbeten i hela landet.  

Ta ställning och dela artikeln