Denna nyhet är mer än 3 år gammal

22 juni, 2020

Moderaterna drev igenom krisstöd till enskilda firmor

Regeringens ekonomiska stöd till företag på grund av coronakrisen har missgynnat enskilda firmor. Moderaterna har nu drivit igenom i riksdagen att även dessa 600 000 enskilda firmor ska omfattas av stödpaketen.

Regeringen har under våren lagt fram ekonomiska stödpaket till företag – men i dessa stödpaket har landets 600 000 enskilda firmor mer eller mindre glömts bort. Coronakrisen slår mot hela samhället och det är inte företagsformen – om det är en enskild firma eller exempelvis ett aktiebolag – som ska avgöra om man ska få ekonomiskt stöd eller inte. Moderaterna menar att det var orimligt att behandla företagare olika på grund av vilken företagsform de valt – alla typer av företagare är i behov av stöd.

Moderaterna har därför, som enda parti, drivit på i riksdagen för att även de enskilda näringsidkarna ska omfattas av stödpaketen. I förra veckan beslutade riksdagen i enlighet med Moderaternas linje – regeringen ska därför skyndsamt ska återkomma med förslag som särskilt stärker de enskilda firmorna i krisen

– Tiotusentals hårt arbetande småföretagare har drabbats hårt av krisen. Många av dem driver enskild firma och de stöd riksdag och regeringen beslutat om har inte nått fram till dem i tillräcklig utsträckning. Inte sällan är det kvinnor som är enskilda näringsidkare medan männen i högre utsträckningen driver aktiebolag. Jag är glad över att vi nu samlat hela finansutskottet och att regeringen måste återkomma med stöd även till de enskilda näringsidkarna, säger Elisabeth Svantesson, ekonomisk-politisk talesperson för Moderaterna.

Ta ställning och dela artikeln

Klicka på dörren för att komma in till Europavalets mest tillgängliga valstuga