Denna nyhet är mer än 3 år gammal

1 mars, 2019

Moderaterna begär att Fidesz utesluts ur EPP

I dag har Moderaternas partistyrelse formellt beslutat att Moderaterna ska verka för att det ungerska regeringspartiet Fidesz utesluts ur vår europeiska partigrupp EPP.

 

– Moderaterna har länge varit drivande i kritiken mot Fidesz. Nu har vi kommit till en punkt när det inte finns någon återvändo. Fidesz måste uteslutas ur EPP, säger Moderaternas partisekreterare Gunnar Strömmer.

 

Tidigare har Moderaterna bl.a. ställt sig bakom det s.k. artikel 7-förfarande som EU inlett mot Ungern för övertramp mot EU:s grundläggande värderingar. Det handlar om bl.a. rättsväsendets oberoende, yttrandefrihet och skydd för minoriteter.

 

Moderaterna har nu tagit täten för att samla det antal partier och länder som krävs för att frågan om uteslutning ur EPP ska upp på bordet. 

 

– Det är tydligt att Fidesz fortsätter bedriva en politik som står i strid med EPP:s värderingar, politiska program och grundsyn gällande Europas utveckling. De hör inte hemma i vår partigrupp , säger Gunnar Strömmer. 

 

Ta ställning och dela artikeln

Klicka på dörren för att komma in till Europavalets mest tillgängliga valstuga