Denna nyhet är mer än 3 år gammal

25 september, 2019

Minskade utsläpp och stärkt konkurrenskraft – elektrifieringsstrategi för Sverige

I dag presenterade Ulf Kristersson förslag ur Moderaternas budget för att minska utsläppen och stärka industrins konkurrenskraft. Moderaterna vill genomföra en strategi för att elektrifiera Sverige. Satsningen omfattar totalt 1,5 miljard kronor.

– Den största delen av Sveriges koldioxidutsläpp kommer från inrikes transporter och basindustrin som tillsammans står för cirka två tredjedelar av Sveriges totala utsläpp. Insatser för att minska utsläppen inom dessa sektorer är därför av helt avgörande för att lyckas med den gröna omställningen, sa Ulf Kristersson.

– Elektrifiering spelar en avgörande roll tillsammans med andra nya tekniker som minskar utsläppen i industrin. Moderaterna tar därför ett helhetsgrepp om frågan – för att produktionen av fossilfri el ska öka, för att säkerställa att industrin har tillgång till el när den behöver det och för att el används i satsningar som minskar utsläppen i Sverige, avslutade Ulf Kristersson.

Sammanfattning av Moderaternas strategi för att elektrifiera Sverige:

Den fossilfria elproduktionen måste öka. Vi föreslår därför ökade satsningar på energiforskning med 100 miljoner kronor i syfte att Sverige ska utveckla fjärde generationens kärnkraft. Vi avskaffar också regeringens höjda skatt på kraftvärme.

Elektrifieringen av transporter är en central del i den gröna omställningen. Moderaterna avsätter därför 300 miljoner kronor 2020 och därefter 500 miljoner kronor per år för att att skapa ett nätverk av publika laddstationer. 

Vi satsar på elvägar för framtidens tunga transporter och föreslår ytterligare 300 miljoner kronor per år för att fler tunga transporter ska kunna drivas av elektricitet.

Vi skjuter till 100 miljoner kronor för projekt som utvecklar ny teknik för omställning av transportsektorn. 

Vi inför ett klimatavdrag på 300 miljoner kronor per år för att minska eller eliminera utsläppen i basindustrin.

Läs mer om förslagen här.

Ta ställning och dela artikeln