Elisabeth Svantesson

25 april, 2022

Moderaterna driver igenom miljardstöd till svenska bönder

Moderaterna driver igenom miljardstöd till svenska bönder. Det svenska jordbruket kämpar med ökade kostnader. Sverige riskerar nu en minskad produktion av livsmedel vilket kan leda till höjda matpriser för svenska hushåll. Det riskerar även vår matberedskap. Moderaterna och Centerpartiet har därför drivit igenom ett ekonomiskt stödpaket till svenska jordbruk på 4,6 miljarder kronor.

Jordbrukare i Sverige har sedan länge haft problem med höga kostnader. Rysslands invasion av Ukraina har inneburit att kostnaderna har ökat än mer. Konsekvenserna av detta kan bli att produktionen av livsmedel minskar i Sverige. Då blir det dyrare för hushållen att köpa mat. Dessutom kan det äventyra vår matberedskap

Moderaterna och Centerpartiet har därför kommit överens om ekonomiskt stöd till det svenska jordbruket. Syftet är att kunna säkerställa att vi fortsatt kan producera livsmedel i Sverige. En majoritet av riksdagens partier har ställt sig bakom förslaget och även regeringen har gått med på innehållet i stödpaketet. Stödpaketet innehåller:

  • 3 miljarder kronor till kött- och äggproduktion.
  • 1 miljard kronor i stöd till odling, bland annat vete.
  • Minst 500 miljoner kronor till billigare diesel i jordbruket.
  • 100 miljoner kronor till det nationella jordbruksstödet, även kallat Norrlandsstödet.

Ta ställning och dela artikeln

Klicka på dörren för att komma in till Europavalets mest tillgängliga valstuga