Gunnar Strömmer

3 november, 2022

Den största offensiven någonsin mot den organiserade brottsligheten

Tryggheten är vår tids största frihetsfråga. Den moderatledda regeringen genomför nu ett paradigmskifte i rättspolitiken för att stärka rättsväsendet och det offensiva arbetet mot de kriminella gängen. De kommande tre åren ökar vi sammantaget anslaget till hela rättsväsendet med nästan 5 miljarder kronor i budgeten för 2023.

Moderaterna gick till val på att genomföra ett paradigmskifte i kriminalpolitiken. Nu inleder den moderatledda regeringen den största offensiven mot den organiserade brottsligheten någonsin för att öka tryggheten och minska skjutningarna och sprängningarna.

Samtidigt skiftas fokus från gärningsmannen till brottsoffret, och dennes rätt till upprättelse.

Polismyndigheten ska växa med målet att polistätheten åtminstone motsvarar genomsnittet i EU. Brottsbekämpande myndigheter ska även få bättre verktyg såsom utökade möjligheter till hemliga tvångsmedel, möjligheten att upprätta visitationszoner, möjligheter att ta brottsvinster från kriminella och en minskad sekretess mellan myndigheter.

Den moderatledda regeringens politik kommer att medföra ett ökat målinflöde till svenska domstolar och ett ökat behov av både anstalts- och häktesplatser. Därför tillförs både Sveriges Domstolar och Kriminalvården resurser för att öka kapaciteten med en bibehållen kvalitet, effektivitet och säkerhet.

Ta ställning och dela artikeln

Klicka på dörren för att komma in till Europavalets mest tillgängliga valstuga