Ulf Kristersson Moderaterna

5 juni, 2022

Mäns våld mot kvinnor och hedersförtryck måste bekämpas med samhällets fulla kraft

Mäns våld mot kvinnor är den mest extrema formen av kvinnoförtryck. Omkring 15 kvinnor per år dödas av sin partner. Uppskattningar tyder på att var tredje mord på en kvinna sker med hedersmotiv. Våld mot kvinnor och hedersförtryck måste bekämpas med samhällets fulla kraft. Vi föreslår därför sex förslag till åtgärder, bland annat att fler våldsamma män ska häktas och att fler ska bära fotboja.

Våld mot kvinnor begås i alla samhällsklasser och av alla typer av män. Men våld mot kvinnor och barn har också en viktig koppling till värderingar och kultur. Det är fem gånger så vanligt att någon med utländsk bakgrund misstänks för grov kvinnofridskränkning jämfört med de som har svensk bakgrund. Hundratusentals unga bedöms leva under någon form av hedersförtryck.

Moderaterna kommer aldrig acceptera ett samhälle som inte står upp för kvinnor som utsätts för våld i nära relationer och hedersförtryck. Tillsammans med Sverigedemokraterna, Liberalerna och Kristdemokraterna presenterar vi nu kraftfulla reformer för att bekämpa våld i nära relationer och hedersförtryck.

Vi vill införa obligatorisk häktning för grov kvinnofridskränkning

I dag råder det inte obligatorisk häktning för grov kvinnofridskränkning, då brottet inte har ett minimistraff på två år. Det innebär att det inte alls är säkert att den kvinna som vågar polisanmäla sin partner för grov kvinnofridskränkning också kan räkna med att mannen frihetsberövas. Och om mannen inte frihetsberövas ökar risken för fortsatt våld, men även för att kvinnan utsätts för påtryckningar och slutar samarbeta med polisen. 

Vi vill därför sänka gränsen för obligatorisk häktning till ett års fängelse. Det skulle innebära att betydligt fler våldsamma män häktas i nära anslutning till brottet och sedan sitter häktade under rättegången och i avvaktan på att avtjäna sitt straff. Dessutom går rättsprocessen snabbare om mannen är häktad, eftersom utredande polis och ansvarig åklagare måste prioritera ärendet.

Vi vill att fler män som utsätter kvinnor för våld ska bära fotboja

En kvinna som har blivit utsatt för våld av en nuvarande eller tidigare partner har möjlighet att ansöka om kontaktförbud som kan beviljas med eller utan fotboja. Andelen beviljade kontaktförbud skiljer sig dock kraftigt åt i olika delar av landet och kraven för att få ett kontaktförbud är i många fall högt ställda.

Vi vill därför se över lagstiftningen så att den blir mer enhetlig, men framför allt för att fler kontaktförbud bör beviljas. Det är en viktig brottsförebyggande åtgärd.

Vi vill se mer samverkan mellan kommuner och kvinnojourer

En ovärderlig del av det stöd som vålds- och hedersutsatta kvinnor och deras barn får i dag ges av de ideella kvinno- och tjejjourerna och andra jourverksamheter. Alla kommuner bör ingå samarbetsavtal med jourverksamheter i närområdet och erbjuda dem långsiktigt ekonomiskt stöd.

Det behövs även en översyn av finansieringen av kvinno- och tjejjourerna. I dag får de ekonomiskt stöd från både staten och kommunen. Det ekonomiska stödet har ökat på senare år – men bristen på en långsiktig och stabil finansiering är ett stort problem. Det behövs en översyn för att säkerställa att kvinno- och tjejjourer i hela landet får mer likvärdiga förutsättningar.

Vi vill stärka socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor

Socialtjänsten i landets 290 kommuner har ett särskilt ansvar att stödja kvinnor som blivit utsatta för våld eller hedersrelaterade övergrepp av en närstående. Det är också socialtjänstens ansvar att ge stöd till brottsutsatta barn. Det finns dock stora skillnader i hur detta fungerar i praktiken. Det behövs därför en bättre uppföljning och tydligare nationella riktlinjer för hur stödet ska se ut.

Vi vill skärpa straffen mot heders­relaterat våld och förtryck

Vi vill skärpa straffen för den som tar ett barn ur landet för att bli bortgift. Oskuldskontroller ska vara förbjudet och vårdpersonal som medverkar till sådana kontroller ska förlora sin legitimation och dömas till fängelse. Brott med hedersmotiv ska också som huvudregel leda till utvisning.

Ta ställning och dela artikeln