Ulf Kristersson pratar med en polis

27 februari, 2022

M, SD, KD och L lägger fram skarpa förslag i riksdagen om bättre verktyg till polis och åklagare

Gängkriminaliteten har nu bitit sig fast på en mycket allvarlig nivå i Sverige. Det är uppenbart att regeringen har misslyckats med att pressa tillbaka den organiserade brottsligheten.  Polisen framförde i december ett antal krav om nya redskap för att bekämpa gängen.  M, SD, KD och L lägger nu fram dessa förslag i riksdagen.

Gängkriminaliteten är vårt mest akuta samhällsproblem. Januari var en dyster månad – sammantaget sköts sju personer ihjäl. Det är en mycket hög siffra för en enskild månad. Samtidigt fortsätter sprängdåden i vårt samhälle. Morgan Johansson har lovat att pressa tillbaka gängen – men Socialdemokraternas rättspolitisk har misslyckats kolossalt. 

Polisen framförde i december ett antal krav på nya åtgärder för att bekämpa gängbrottsligheten. Det beskrev läget som synnerligen allvarligt och krävde flera åtgärder. M, SD, KD och L står bakom dessa förslag. Det finns inte tid att vänta på att regeringen skjuter på dessa förslag till efter valet – polisen och åklagarna behöver bättre verktyg nu. Vi lägger därför fram dessa förslag skarpt i riksdagens justitieutskott. 

  1. Gör det lättare att förverka grovt kriminellas tillgångar.
    En person som kan knytas till organiserad brottslighet ska behöva bevisa att pengarna eller sakerna har köpts på laglig väg, annars ska de förverkas av staten
  2. Ge åklagare och polis möjlighet att avlyssna gängkriminella utan konkret brottsmisstanke.
  3. Gör det straffbart att vara med i ett kriminellt gäng.
  4. Inför vistelseförbud, på avgränsade platser, för personer som är involverade i gängrelaterad våld eller narkotikaförsäljning. 
  5. Polisen ska i högre grad få använda sig av biometrisk information – exempelvis fingeravtryck eller DNA – för att hitta gärningsmän.
  6. Inför en skyldighet för myndigheter att dela med sig av information till de brottsbekämpande myndigheterna. I dag är huvudregeln att det råder sekretess mellan myndigheterna.

Ta ställning och dela artikeln

Klicka på dörren för att komma in till Europavalets mest tillgängliga valstuga