2 maj, 2024

M: Rädda det vita snuset

Sverige har sedan EU-inträdet ett så kallat undantag för det traditionella snuset, som är förbjudet i övriga EU. I den kommande revideringen av EU:s tobaks- och nikotinpolitik är däremot det vita snuset hotat. Moderaterna kommer arbeta hårt för att rädda det vita snuset från både totalförbud och skattechock. En rimlig EU-reglering av det vita snuset öppnar också upp för att traditionellt snus ska bli tillåtet på den inre marknaden. Snus är ingen hälsoprodukt, men långt bättre än cigarrettrökning.

I dag presenterade Moderaterna åtta vallöften för snuset i Europa. Läckor inför den kommande revideringen av EU:s tobaks- och nikotinpolitik visar att det vita snuset är hotat. Förbud eller överreglering av vitt snus är kontraproduktivt, då alternativa sätt att konsumera nikotin är viktigt för att få ned antalet rökare. Exempelvis har Sverige har lägst andel dagligrökare i hela EU.

– Tyvärr ser vi hur EU konstant ger sig på snuset. Nu ser det vita snuset ut att vara i skottgluggen. Det är dåligt för Sverige och det är dåligt för folkhälsan i hela Europa. Ett totalförbud av exempelvis det vita snuset vore därför kontraproduktivt. Det vita snuset innebär också möjligheter för Sverige, för export, jobb och tillväxt. Om det på samma gång innebär att vi också exporterar något som kan få ned den tobaksrelaterade dödligheten i Europa så är det något väldigt positivt, säger Tomas Tobé, toppkandidat i Europavalet.

 Framför allt ser vi tre stora strider och det gäller ett totalförbud, överreglering med smakförbud och en skattechock. Detta kommer Moderaterna arbeta hårt för att motverka. En rimlig EU-reglering av det vita snuset öppnar också upp för att traditionellt snus ska bli tillåtet på den inre marknaden. 

– Sverige är ensamma med att ha en rökfri ung generation, till stor del tack vare snuset. Att tillåta svenskt snus i hela Europa hade varit en win-win för alla, säger Douglas Thor, förbundsordförande för Muf.

Moderaternas åtta vallöften för snuset 

  1. Stoppa ett europeiskt totalförbud av det vita snuset

  2. Skydda det vita snuset från smakförbud

  3. Freda det vita snuset från en EU-framtvingad skattechock

  4. Motverka omfattande EU-krav på design eller krav på helt neutrala förpackningar

  5. Gemensam EU-reglering av varningstexter på nikotinportioner, enligt svensk modell

  6. Gör skillnad på nikotinportioner och cigaretter vad gäller marknadsföring

  7. Minska minderårigas exponering för produkterna

  8. Tillåt traditionellt snus på EU:s inre marknad

Läs med HÄR

Ta ställning och dela artikeln