Carl-Oskar Bohlin Moderaterna

8 augusti, 2022

M kallar energi- och digitaliseringsministern till näringsutskottet, med anledning av risken för bortkoppling från elnätet

Moderaterna kallar energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar till riksdagens näringsutskott torsdag 18/8. Syftet är att ministern ska redogöra för vilka åtgärder regeringen planerar att vidta för att minska risken för att hushåll och företag ska kopplas bort från elnätet i vinter.

Svenska Kraftnät varnar för att risken har ökat att hushåll och företag blir bortkopplade från elnätet. Enligt Svenska Kraftnät kan det bli aktuellt att koppla bort elen i framförallt södra Sverige vid vissa tillfällen i vinter när efterfrågan på el är som störst. Bortkoppling kan ske om det uppstår en situation där den inhemska elproduktion är för låg för att möta behovet och vi samtidigt inte kan importera tillräckligt med el från andra länder. Bortkoppling av den här anledningen har inte ägt rum i Sverige tidigare. Efter åtta år med Socialdemokraternas och Miljöpartiets energipolitik befinner sig Sverige i en elkris.

Regeringen har inte vidtagit några akuta åtgärder för att minska risken för bortkoppling från elnätet. Regeringen har inte heller gett Svenska Kraftnät, i egenskap av systemansvarig för kraftsystemet, något uppdrag att vidta nödvändiga åtgärder för att minska risken. Energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar är samtidigt inte tillgänglig för debatt eller diskussioner om hur situationen ska lösas. 

– Det är anmärkningsvärt att energiministern tycks prioritera valkampanj framför att utöva sitt ämbete och faktiskt vidta åtgärder för att minska risken för att Sverige med full kraft tvingas möta den värsta elkrisen i modern tid i vårt land under vintern. Det är på sin plats att han dyker upp i näringsutskottet och redogör för vilka akuta åtgärder regeringen tänker vidta för att minska risken för att hushåll och företag kopplas bort från elnätet mitt i smällkalla vintern säger Carl-Oskar Bohlin (M), ordförande i riksdagens näringsutskott.

Pressekreterare för Carl-Oskar Bohlin:
Tom Samuelsson
Mobil: 073-086 98 57
Mail: [email protected]

Ta ställning och dela artikeln

Klicka på dörren för att komma in till Europavalets mest tillgängliga valstuga